به بیان ساده، به راه‌های ورودی به یک کامپیوتر پورت می‌گویند؛ هر کدام از این پورت‌ها با یک عدد مشخص می‌شوند که بین 1 تا 65535 می‌باشد؛ به عنوان مثال برای ورود به سرویس MySQL در یک کامپیوتر، باید از پورت 3306 استفاده کنیم. برای بررسی باز بودن یک پورت بر روی کامپیوتر یا سرور خودمان، می‌توانیم از دستور netstat استفاده کنیم؛ اما در صورتی که بخواهیم از باز بودن یک پورت در یک کامپیوتر یا سرور دیگر مطلع شویم، راه چیست؟ دستور netcat این امکان را به ما می‌دهد! قبل از اتصال به یه پورت خاص در یک سرور، بهتر است بدانیم کدام ‌پورت‌ها باز بوده و در حال اجرای سرویس برروی آن دستگاه ‌می‌باشد.

در این جا، ما چگونگی تعیین پورتهای باز یا دردسترس یک سرور ریموت را با استفاده از دستور ساده netcat (یا به طور اختصار nc) آموزش ‌می‌دهیم.

ادامه‌ی مطلب