Docker به‌طور پیش فرض دارای سه درایور شبکه است. آداپتورهای شبکه نیز با استفاده از این درایورها (دقیقاً با همان نام) راه‌اندازی می‌شوند. به عنوان مثال، اگر docker network ls را اجرا کنید، شبکه‌ای به نام Bridge را مشاهده خواهید کرد؛ این درایور از درایور شبکه Bridge  استفاده می‌کند. این، همان شبکه پیش فرضی است که هر containerای سعی می‌کند به آن متصل شود؛ مگر اینکه به گونه دیگری مشخص شده باشد.

با این حال، درایورهای دیگری نیز در دسترس هستند؛ مانند درایورهای macvlan و Overlay، که در ادامه به شرح آن‌ها پرداخته شده است. در این مقاله، کاربردهای درایور Overlay، نحوه ایجاد آن و نحوه اتصال با container بیان شده است.

ادامه‌ی مطلب