دستور xargs در لینوکس/یونیکس آیتم‌ها را از ورودی استاندارد می‌خواند (که با فاصله یا خط جدید مشخص شده است) و یک یا چند بار با هر یک از آرگمان‌های اولیه دستور را اجرا می‌کند. در این آموزش، ساختار دستور xargs و نحوه استفاده از آن در چند نمونه شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب