آموزش ها و مقالات کاربردی برای وبمستران

بهبود عملکرد وب سایت با استفاده از gzip و Nginx

 

عملکرد یک وب سایت تا حدی به اندازه فایل‌هایی که مرورگر کاربر باید بارگیری کند، بستگی دارد. کاهش اندازه آن فایل‌های ارسالی می‌تواند وب سایت شما را سریع‌تر کند. علاوه‌براین، هزینه استفاده از پهنای باند را برای بازدیدکنندگان وب سایت شما ارزان می‌نماید.

ادامه‌ی مطلب

constraints (محدودیت ها) در SQL

 

هنگام طراحی یک پایگاه داده، ممکن است مواردی پیش بیاید که بخواهید محدودیت‌هایی (constraints) را به منظور تعیین داده‌های مجاز برای ستون‌های خاص اعمال کنید. این مقاله، به طور مفصل بررسی می‌کند که محدودیت‌های پایگاه داده چیست و چگونه از آن‌ها در RDBMS استفاده می‌شود. همچنین به شرح پنج محدودیت تعریف شده در استاندارد SQL پرداخته و توابع مربوطه آن‌ها را شرح می‌دهد.

ادامه‌ی مطلب

نوشتن در فایل با استفاده از Bash

 

یکی از رایج‌ترین کارها هنگام نوشتن اسکریپت‌های Bash یا هنگام کار برروی خط فرمان لینوکس، خواندن و نوشتن فایل‌ها است.

در این مقاله، نحوه نوشتن متن در فایل توسط Bash با استفاده از عملگرهای تغییر مسیر (redirection operator) و دستور tee شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب

نمایش سرویس های لینوکس با Systemctl

 

 

در لینوکس، سرویس، برنامه‌ای است که در پس زمینه اجرا می‌شود. سرویس‌ها را می‌توان در زمان بالا آمدن سیستم یا پس از درخواست راه‌اندازی کرد. در این مقاله، نحوه لیست کردن سرویس‌های در حال اجرا و بررسی وضعیت سرویس در لینوکس شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب

نصب VLC در Ubuntu 20.04

 

VLC، یک پخش کننده چندرسانه‌ای رایگان و منبع باز است. این ابزار، بازه وسیعی از فرمت‌های چندرسانه‌ها از جمله MKV، MP4، MPEG، MPEG-2، MPEG-4، DivX، MOV، WMV، QuickTime، WebM، FLAC، MP3، فایل‌های Ogg/Vorbis، BluRays، DVD، VCD، podcastها، و multimedia stream را از منابع مختلف شبکه پشتیبانی می‌کند.

در این مقاله به شما آموزش داده می‌شود که چگونه VLC را روی دسکتاپ Ubuntu 20.04 Focal Fossa خود نصب کنید.

ادامه‌ی مطلب

نصب Canvas LMS برروی اوبونتو 18.04

 

Canvas، یک LMS (سیستم مدیریت یادگیری) مدرن و منبع باز است که توسط Instruction Inc تهیه و نگهداری شده است. این نرم افزار رایگان، تحت مجوز AGPLv3 منتشر می‌شود. در اینجا، مراحل نصب و پیکربندی این سیستم مدیریت یادگیری در Ubuntu 18.04 LTS شرح داده شده است.

 

الزامات نرم افزار Canvas

Canvas LMS، به بسته‌های نرم افزاری زیر وابسته است.

 • وب سرور Apache
 • ابزار Ruby
 • سرور پایگاه داده PostgreSQL

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: moodle چیست؟


نصب خودکار Canvas

در نصب خودکار canvas، از Docker container برای اجرای سرویس‌های Canvas استفاده می‌شود.

 

نصب Docker

به منظور نصب آخرین نسخه مناسب Docker برای Discourse، دستورات زیر را اجرا کنید.

wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

اگر می‌خواهید از Docker به عنوان یک کاربر غیر root استفاده نمایید، ابتدا باید کاربر خود را به گروه "docker" اضافه کنید:

sudo usermod -aG docker username

سپس با استفاده از دستور زیر می‌توانید نسخه نصب شده را جستجو نمایید.

docker version
 Client:
 Version:      18.09.2
 API version:    1.39
 Go version:    go1.10.6
 Git commit:    6247962
 Built:       Sun Feb 10 04:13:47 2019
 OS/Arch:      linux/amd64
 Experimental:   false
 Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:     18.09.2
  API version:   1.39 (minimum version 1.12)
  Go version:    go1.10.6
  Git commit:    6247962
  Built:      Sun Feb 10 03:42:13 2019
  OS/Arch:     linux/amd64
  Experimental:   false

 

چنانچه دستور زیر را اجرا می‌کنید، Docker باید در وضعیت اجرا باشد.

systemctl status docker
 ● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2019-02-23 08:55:15 CET; 1min 54s ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 28222 (dockerd)
   Tasks: 8
  CGroup: /system.slice/docker.service
      └─28222 /usr/bin/dockerd -H fd://
 Feb 23 08:55:14 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:14.792931869+01:00" level=warning msg="Your kernel does not support swap memor
 Feb 23 08:55:14 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:14.793210296+01:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt 
 Feb 23 08:55:14 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:14.793354019+01:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt 
 Feb 23 08:55:14 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:14.795671966+01:00" level=info msg="Loading containers: start."
 Feb 23 08:55:14 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:14.946891414+01:00" level=info msg="Default bridge (docker0) is assigned with 
 Feb 23 08:55:15 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:15.019658891+01:00" level=info msg="Loading containers: done."
 Feb 23 08:55:15 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:15.117287717+01:00" level=info msg="Docker daemon" commit=6247962 graphdriver(
 Feb 23 08:55:15 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:15.117884716+01:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
 Feb 23 08:55:15 ubuntu-2gb-nbg1-1 systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
 Feb 23 08:55:15 ubuntu-2gb-nbg1-1 dockerd[28222]: time="2019-02-23T08:55:15.153778133+01:00" level=info msg="API listen on /var/run/docker.sock"

پس از آن، از مخزن clone بگیرید:

git clone https://github.com/instructure/canvas-lms.git

 

و سپس اسکریپت نصب را اجرا نمایید.

cd canvas-lms
./script/docker_dev_setup.sh

 ________ ________ ________  ___   ___ ________ ________
|\  ____\|\  __ \|\  ___ \|\ \  / /|\  __ \|\  ____\
\ \ \___|\ \ \|\ \ \ \\ \ \ \ \ / / | \ \|\ \ \ \___|_
 \ \ \  \ \  __ \ \ \\ \ \ \ \/ / / \ \  __ \ \_____ \
 \ \ \____\ \ \ \ \ \ \\ \ \ \  / /  \ \ \ \ \|____|\ \
  \ \_______\ \__\ \__\ \__\\ \__\ \__/ /   \ \__\ \__\____\_\ \
  \|_______|\|__|\|__|\|__| \|__|\|__|/    \|__|\|__|\_________\
                             \|_________|

Welcome! This script will guide you through the process of setting up a
Canvas development environment with docker and dinghy/dory.

When you git pull new changes, you can run ./scripts/docker_dev_update.sh
to bring everything up to date.

> First, we need to install some dependencies.
OK to run 'sudo apt-get update && sudo apt-get install -y docker-compose'? [y/n] y

برای به پایان رساندن نصب Canvas LMS، با همه درخواست‌های دیگر موافقت کنید.

 

نصب دستی Canvas

به منظور نصب دستی Canvas LMS روی اوبونتو 18.04، از مراحل زیر استفاده نمایید.

 

مرحله 1: نصب وابستگی‌های Canvas

در اینجا، ما بسته‌های نرم افزاری Ruby و Node.js را نصب خواهیم کرد. بیایید با نصب Node.js شروع کنیم.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install nodejs

نسخه Ruby پشتیبانی شده در مخزن PPA وجود دارد، آن را به صورت زیر اضافه نمایید.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:brightbox/ruby-ng
sudo apt-get update
sudo apt-get install ruby2.4 ruby2.4-dev zlib1g-dev libxml2-dev \
            libsqlite3-dev postgresql libpq-dev \
            libxmlsec1-dev curl make g++

سپس نسخه آن را به صورت زیر بررسی کنید.

ruby -v
ruby 2.4.5p335 (2018-10-18 revision 65137) [x86_64-linux-gnu]

در آخر Yarn را نصب نمایید.

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn=1.10.1-1

 

مرحله 2: نصب سرور پایگاه داده PostgreSQL

Canvas، از پایگاه داده PostgreSQL برای ذخیره داده‌های خود استفاده می‌کند. بنابراین، ابتدا باید PostgreSQL را روی اوبونتو 18.04 نصب کنید.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: ایجاد کاربر، پایگاه داده و افزودن دسترسی در PostgreSQL

 

پس از نصب سرور پایگاه داده، برای Canvas و کاربری با نام canvas پایگاه داده ایجاد نمایید.

 sudo su postgres
createuser canvas --no-createdb \
--no-superuser --no-createrole --pwprompt

رمز ورود کاربر را ارائه دهید و در صورت مواجه شدن با سوال، آن را تأیید کنید. سپس، پایگاه داده Canvas را ایجاد نمایید.

createdb canvas --owner=canvas

شما می‌توانید نام کاربری سیستم خود را به عنوان یک کاربر superuser در postgres تنظیم کنید.

sudo -u postgres createuser $USER
sudo -u postgres psql -c "alter user $USER with superuser" postgres

 

مرحله 3: کلون گرفتن از پروژه Canvas LMS

با استفاده از دستور زیر، از آخرین منبع Canvas کلون بگیرید.

git clone https://github.com/instructure/canvas-lms.git /var/canvas

سپس از نسخه پایدار مربوطه، به صورت زیر Checkout بگیرید.

cd /var/canvas
git checkout stable

 

مرحله 4: پیکربندی Canvas

به پوشه /var/canvas رفته و مقادیر پیش فرض پیکربندی را وارد کنید.

cd /var/canvas
for config in amazon_s3 database \
  delayed_jobs domain file_store outgoing_mail security external_migration; \
  do cp config/$config.yml.example config/$config.yml; done

همین کار را برای تنظیمات Database و Dynamic انجام دهید.

cp config/dynamic_settings.yml.example config/dynamic_settings.yml
cp config/database.yml.example config/database.yml

فایل config/database.yml را ویرایش کرده و گواهی‌های Canvas Database خود را تنظیم نمایید.

..........
production:
  adapter: postgresql
  encoding: utf8
  database: canvas
  host: localhost
  username: canvas
  password: password
  timeout: 5000

 

Bundler را با استفاده از Ruby Gem نصب کنید:

$ gem install bundler -v 1.13.6

نرم افزارهای پیش نیاز Canvas را نصب نمایید.

cd /var/canvas
bundle install
yarn install --pure-lockfile && yarn install --pure-lockfile
sudo npm install -g coffee-script@1.6.2

پایگاه داده مورد نظر را با جداول و داده‌ها ایجاد کنید.

bundle exec rails db:initial_setup

خروجی نمونه به شرح زیر است.

 

با استفاده از دستور زیر، تعدادی Canvas asset بسازید:

bundle exec rails canvas:compile_assets

سرانجام سرور Canvas را راه‌اندازی نمایید.

bundle exec rails server

 

 

 

منبع:

computingforgeeks

ادامه‌ی مطلب

نصب مرورگر Google Chrome در اوبونتو 18.04

 

Google Chrome، پرکاربردترین مرورگر وب در جهان است. این مرورگر، سریع، کاربرپسند و ایمن است. در این مقاله، به شما نحوه نصب مرورگر وب Google Chrome در Ubuntu 18.04 آموزش داده شده است. دستورالعمل‌های استفاده شده در این آموزش، برای اوبونتو 16.04 و هر توزیع دیگر مبتنی بر دبیان، از جمله دبیان، Linux Mint و Elementary OS قابل استفاده است.

ادامه‌ی مطلب

انتقال پایگاه داده MySQL به PostgreSQL با استفاده از pgLoader

 

 

PostgreSQL یا Postgres، یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای منبع باز (RDBMS) است. Postgres، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در محبوبیت داشته است؛ به طوری که بسیاری از توسعه دهندگان و شرکت‌ها داده‌های خود را از سایر موتورهای پایگاه داده به Postgres منتقل می‌کنند.

ادامه‌ی مطلب

پشتیبان گیری، بازیابی و انتقال پایگاه داده MongoDB در اوبونتو 18.04

 

MongoDB، یکی از محبوب‌ترین موتورهای پایگاه داده NoSQL است. مقیاس‌پذیری بودن، قدرتمند بودن، قابل اعتماد بودن و راحتی کار با آن، جزو ویژگی‌های بارز این ابزار پایگاه داده است. در این مقاله، نحوه پشتیبان گیری، بازیابی و انتقال یک نمونه پایگاه داده MongoDB برای شما شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب

نحوه import و export کردن پایگاه داده MongoDB در اوبونتو 20.04

 

 

MongoDB، یکی از محبوب‌ترین موتورهای پایگاه داده NoSQL است. مقیاس‌پذیر بودن، قدرتمند بودن، قابل اعتماد بودن و راحتی کار با آن، جزو ویژگی‌های بارز این ابزار پایگاه داده است. در این مقاله، نحوه import کردن و export کردن پایگاه داده MongoDB برای شما شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب