منطقه زمانی (Timezone)

تنظیم منطقه زمانی (timezone) دستگاه ها از این جهت دارای اهمیت است که صحیح نبودن ساعت می تواند مشکلاتی را برای کاربران به وجود آورد. به طور مثال در صورتی که ساعت سیستم تنظیم نباشد، در پشتیبان گیری از سیستم و یا اجرا cronjob مشکل به وجود می‌آید.

در سیستم عامل اوبونتو، منطقه زمانی در مراحل نصب سیستم عامل، قابل تنظیم می‌باشد. با این حال اگر قصد تنظیم مجدد آن را داشته باشید، این آموزش برای شماست.

 

 

یافتن منطقه زمانی فعلی

 

timedatectl

با وارد کردن دستور فوق، منطقه زمانی فعلی سیستم شما نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

به طور مثال، منطقه زمانی فعلی سیستم من، به روی Europe/Rome تنظیم شده است.

نمایش لیست تمامی مناطق زمانی

timedatectl list-timezones

با دستور فوق می‌توان لیست تمامی مناطق زمانی قابل پشتیبانی در اوبونتو را به دست آورد.

تغییر منطقه زمانی

sudo timedatectl set-timezone Asia/Tehran

بعد از به دست آوردن منطقه زمانی مورد نظر در مرحله قبل (به طور مثال Asia/Tehran) آنرا در دستور بالا قرار می‌دهیم و اجرا میکنیم.

تبریک! منطقه زمانی پیشفرض شما تغییر کرد.

منبع: این