C و ++C زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمندی هستند که برای توسعه نرم‌افزارهای سیستم استفاده می‌شوند.

این مقاله، نحوه اجرای یک برنامه C یا ++C را در سیستم لینوکس و از طریق خط فرمان آموزش می‌دهد.

 

در اینجا، از دستورات "gcc" و "++g" موجود در GCC (مجموعه کامپایلر GNU) برای کامپایل کردن برنامه C یا ++C استفاده شده است:

 • gcc، کامپایلر GNU C از GCC است.
 • ++g، کامپایلر ++GNU C از GCC است.

 

نصب ابزارهای توسعه

برای اجرای یک برنامه C، شما باید بسته‌های ابزارهای توسعه را روی سیستم لینوکس خود نصب کرده باشید. برای نصب بسته‌های ابزارهای توسعه، براساس نوع سیستم عامل خود یکی از دستورات زیر را اجرا نمایید.

$ sudo yum groupinstall "Development Tools"  ## Redhat based systems 
$ sudo apt-get install build-essential    ## Debian based systems 

 

ایجاد یک نمونه برنامه C

برنامه Hello word را که به زبان C نوشته شده است، در نظر بگیرید. یک فایل جدید در سیستم خود به صورت زیر ایجاد کنید:

$ vim helloworld.c

محتوای این برنامه را به صورت زیر وارد نمایید:

#include 
int main()
{
  printf("Hello World!");
  return 0;
}

 

کامپایل و اجرای برنامه‌های C و ++C در لینوکس

برای کامپایل برنامه hello world بالا، می‌توانید از کامپایلر GNU C به صورت زیر استفاده نمایید:

$ gcc helloworld.c -o hello

چنانچه برنامه شما به زبان ++C است، از دستور زیر می‌توانید برای استفاده از کامپایلر ++C استفاده کنید.

$ g++ helloworld.c -o hello

دستورات فوق یک فایل اجرایی به نام hello در دایرکتوری کنونی شما ایجاد می‌کند. شما می‌توانید آن فایل را مستقیماً مشابه دستورات دیگر اجرا نمایید.

$ ./hello 

 

همچنین می‌توانید فایل را در دایرکتوری bin در مسیر usr/local/bin/ کپی کنید تا در سطح وسیع سیستم در دسترس باشد.

 

امتحان یک نمونه برنامه دیگر به زبان C

بیایید برنامه C دیگری را با ورودی کاربر امتحان کنیم. به‌عنوان‌مثال، برنامه‌ای را در نظر بگیرید که دو عدد صحیح از کاربر دریافت کرده و مجموع آن‌ها را محاسبه می‌نماید.

#include
int main()
{ 
 
  int i, j, sum;
  
  scanf("Enter 1'st integer: %d", &i);
  scanf("Enter 2'nd integer: %d", &j);
  
  sum = i + j;
 
  printf("Sum is: %d\n", sum);
  return 0;
}

اکنون به صورت زیر می‌توانید این برنامه را کامپایل کرده و اجرا نمایید.

$ gcc sum.c -o sum
$ ./sum

 

 

منبع:

tecadmin