وردپرس یکی از محبوب‌ترین سیستم‌های مدیریت محتوا در جهان است که میلیون‌ها وب‌سایت با استفاده از آن ساخته شده‌اند. پس از ایجاد وب‌سایت، معمولاً به منظور ذخیره اطلاعات به پایگاه داده نیاز است. MySQL محبوب‌ترین سیستم مدیریت پایگاه‌داده متن باز است. به منظور کار با این سیستم مدیریت پایگاه‌داده معمولاً نیاز به دسترسی root وجود دارد. بنابراین، باید یک کاربر ادمین برای پایگاه داده تعریف نمود. در ادامه، به نحوه ایجاد یک کاربر ادمین وردپرس با دستورات MySQL پرداخته شده است.

 

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: نحوه بازنشانی کلمه عبور مدیریت وردپرس از طریق MySQL

 

به منظور تعریف  کاربر ادمین پایگاه داده برای وردپرس مراحل زیر را دنبال نمایید:

1. فایل wp-config.php را پیدا کرده و نام پایگاه داده را استخراج نمایید.

WP جزئیات اتصال MySQL را در فایل wp-config.php نگه می‌دارد. در اینجا می‌خواهیم مقادیر DB_NAME و table_prefix را استخراج کنیم که به ما در اضافه کردن کاربر جدید در پایگاه داده کمک می‌کند. بدین منظور به پوشه نصب WP رفته و دستور زیر را اجرا نمایید:

 grep -i 'DB_NAME\|$table_prefix' wp-config.php

نمونه‌ای از اجرای این دستور به صورت زیر است:

[root@web wp]# grep -i 'DB_NAME\|$table_prefix' wp-config.php
define( 'DB_NAME', 'plothost_wp795' );
$table_prefix = 'wpy2_';
[root@web wp]# 

در اینجا، نام پایگاه داده plothost_wp795 و پیشوند جدول wpy2_ است. برای مرحله بعدی به این مقادیر نیاز داریم.

 

2. کاربر جدید ادمین را با دستورات زیر در پایگاه داده MySQL/MariaDB اضافه کنید.

3 دستور زیر را برای اضافه کردن کاربر جدید در پایگاه داده اجرا نمایید:

mysql -e "INSERT INTO WORDPRESSDATABASE.TABLEPREFIX_users (ID, user_login, user_pass, user_nicename, user_email, user_status, display_name,user_registered) VALUES ('101', 'USERNAME', MD5('PASSWORD'), 'USERNAME', 'EMAILADDRESS', '0', 'Admin101',now());"

mysql -e "INSERT INTO WORDPRESSDATABASE.TABLEPREFIX_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) VALUES ('101', 'TABLEPREFIX_user_level', '10');"

mysql -e "INSERT INTO WORDPRESSDATABASE.TABLEPREFIX_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) VALUES ('101', 'TABLEPREFIX_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');"

 

در این دستور:

WORDPRESSDATABASE: مقدار DB_NAME از مرحله قبل است.

TABLEPREFIX: مقدار table_prefix$ از مرحله قبل است.

USERNAME: نام کاربری انتخابی شما برای WP است.

EMAILADDRESS: آدرس ایمیلی است که می‌خواهید برای حساب کاربری جدید استفاده کنید.

مثالی برای تست نصب وردپرس ما به صورت زیر است:

# mysql -e "INSERT INTO plothost_wp795.wpy2_users (ID, user_login, user_pass, user_nicename, user_email, user_status, display_name,user_registered) VALUES ('101', 'plothost', MD5('25odqkmcExk27bSuc'), 'plothost', 'admin@plothost.com', '0', 'Admin101',now());"

# mysql -e "INSERT INTO plothost_wp795.wpy2_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) VALUES ('101', 'wpy2_user_level', '10');"

# mysql -e "INSERT INTO plothost_wp795.wpy2_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) VALUES ('101', 'wpy2_capabilities', 'a:1:{s:13:\"administrator\";b:1;}');"

دقت کنید که مقادیر موجود در دستور بالا را با مقادیر خود جایگزین نمایید.

 

 

 

منبع:

plothost