در این مقاله قصد داریم نحوه import کردن و export کردن پایگاه‌های داده را در دیتابیس Mysql از طریق ترمینال سیستم‌عامل اوبونتو بررسی کنیم.

همچنین نگاهی به نحوه تنظیم مجدد (reset) کردن رمز عبور کاربر root نیز می‌اندازیم.

 

برون ریزی (Export)

برای خارج کردن یک پایگاه داده، ترمینال را باز نمایید، مطمئن شوید که شما به MySQL وارد نشده اید و دستور زیر را تایپ کنید:

mysqldump -u [username] -p [database name] > [database name].sql

username نام کاربری پایگاه داده شما، database name نام پایگاه داده‌ای که می‌خواهید از آن خروجی بگیرید و database.sql نام خروجی شما می باشد.

بعد از اجرای این دستور، از شما رمز عبور کاربر وارد شده درخواست می‌گردد و بعد از وارد کردن رمز عبور صحیح، عملیات برون ریزی آغاز می گردد.

درون ریزی (Import)

برای وارد کردن یک پایگاه داده، ابتدا یک پایگاه داده خالی جدید در MySQL ایجاد کنید؛ تا به عنوان یک مقصد برای داده هایتان استفاده شود.

دستور زیر را در ترمینال سیستم عامل اوبونتو خود وارد کنید:

mysqldump -u [username] -p

بعد از وارد شدن به Mysql دستور زیر را اجرا کنید تا یک پایگاه داده جدید برای شما ساخته شود:

CREATE DATABASE newdatabase;

سپس از mysql خارج شوید و دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید:

mysql -u [username] -p newdatabase < [database name].sql

با این کار، پایگاه داده ی انتخابی شما، به پایگاه داده مقصد شما در MySQL وارد خواهد شد.

نحوه تنظیم مجدد یک رمز عبور Root

هنگامی که شما MySQL را نصب می کنید، باید رمز عبور Root خود را تنظیم نمایید. پس از آن، اگر زمانی آن را فراموش کنید، باز هم می توانید آن را بازیابی نمایید.

مرحله اول - خاموش کردن MySQL

در ترمینال، فرایند MySQL را متوقف کنید:

 /etc/init.d/mysql stop

مرحله دوم - دسترسی به حالت ایمن MySQL

در حالت ایمن، شما قادر به ایجاد تغییرات در سیستم MySQL ، بدون نیاز به رمز عبور Root آن هستید.

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

دقت کنید & آخر دستور حتما باید وارد شود.

هنگامی که حالت ایمن بالا آمد، از طریق دستور زیر به Mysql وارد شوید:

mysql -u root mysql

گام سوم - تنظیم یک رمزعبور جدید

در نهایت، رمز Root جدید مربوط به MySQL را با تایپ کردن دستور زیر تنظیم نمایید. "newpassword" را با رمز عبور انتخابی خود جایگزین کنید:

update user set password=PASSWORD("newpassword") where User='root';

مطمئن شوید که همه چیز را انجام داده اید؛ سپس دستور زیر را اجرا کنید:

 FLUSH PRIVILEGES;

تبریک، رمز عبور جدید شما تنظیم شده است.

منبع: این