هدف این مقاله، آموزش نحوه ردیابی وضعیت ارسال ایمیل شما است. به منظور دنبال کردن این راهنما، برخی از توانایی‌های خواندن از طریق لاگ سیستم مورد نیاز است.

 

مرحله 1: وارد Directadmin شوید.

مرحله 2: برروی گزینه E-mail Accounts کلیک کنید. در این صورت، باید لیستی از حساب‌های ایمیل ایجاد شده نمایش داده شود.

 

مرحله 3: نام حساب ایمیل مورد نظر را ردیابی نمایید. به ردیف “SMTP Log” نگاه کنید، In (مخفف Incoming email) نشان دهنده ایمیل‌هایی است که برای آن حساب می‌آید وOut (مخفف Email Outmission) نشان دهنده ایمیل‌هایی است که توسط آن حساب ارسال می‌شود.

مرحله 4: جزئیات لاگ‌های مرتبط به صورت زیر خواهند بود.

همانطور که مشاهده می‌نمایید، این جزئیات شامل تاریخ ارسال و دریافت ایمیل، ارسال کننده و دریافت کننده ایمیل، موضوع ایمیل و ... است.

 

در اینجا همه ایمیل ها ارسال شده توسط این کاربر به نمایش خواهند آمد و میتوانید نسبت به خطایابی آنها اقدام بفرمایید.

 

 

منبع:

ipserverone