فعال کردن ssh در VMware vSphere Client ESXi 5

اگر قابلیت SSH در VMware ESXi 5 غیر فعال است ، میتوانید با طی کردن چند مرحله ساده ، این قابلیت را فعال کنید .

 

1. وارد محیط vSphere Client شوید . در قسمت configuration ، گزینه ی Security Profile را در منوی کناری انتخاب کنید :

فعال کردن ssh در VMware vSphere Client ESXi 5

2. در سمت راست بالایی این صفحه ، بر روی Properties کلیک کنید . در صفحه ی جدید باز شده ، وضعیت تمام سرویس های ESXi 5 را مشاهده خواهید کرد ، سرویس SSH را انتخاب و بر روی Options کلیک کنید :

فعال کردن ssh در VMware vSphere Client ESXi 5

3. در صفحه ی باز شده از طریق دکمه ی start میتوانید سرویس را راه اندازی کنید ، سپس یکی از 3 گزینه ی موجود را بسته به شرایط مدنظرتان ، انتخاب کنید :

فعال کردن ssh در VMware vSphere Client ESXi 5

تغییرات جدید را با کلیک بر روی دکمه ی OK ذخیره کنید .

 

منبع : webhostingtalk