فایل ISO یک فایل آرشیو از یک دیسک نوری میباشد که تمامی اطلاعات موجود بر روی دیسک را همراه با نوع فایل سیستم آن در یک فایل با پسوند ISO ذخیره مینماید . اطلاعات در این نوع از فایل، فشرده نیست و حاوی اطلاعات دیسک نوری به صورت سکتور به سکتور می باشد که در داخل یک فایل دودویی ذخیره گردیده است .

برای دسترسی به محتویات یک فایل ISO باید به عنوان یک دیسک نوری برای سیستم معرفی شود . میتوان با اجرای چند دستور ، یک درایو مجازی برای فایل ISO ایجاد کرد .

 

مراحل ایجاد درایو مجازی یک فایل ISO

1) شما باید به عنوان کاربر اصلی ( root ) وارد شده باشید ، در صورتی که کاربر اصلی نیستید ،میتوانید با استفاده از دستور su ، دسترسی کاربر اصلی را بگیرید :

$ su -

و یا میتوانید از ابتدای هر دستور ، از دستور زیر استفاده کنید :

$ sudo -i

3) برای ایجاد درایو مجازی ، با استفاده از دستور mkdir یک پوشه ایجاد کنید :

# mkdir -p /mnt/disk

4) با استفاده از دستور mount ، پوشه ای که ایجاد کردید را به درایو مجازی فایل ISO تبدیل کنید :

# mount -o loop disk1.iso /mnt/disk

و یا :

# mount -o loop /path/to/disk1.iso /mnt/disk

5) با استفاده از دستور df و یا mount میتوانید از صحت ایجاد درایو مجازی اطمینان کسب کنید :

$ df -H

و یا :

$ mount

در صورت درست بودن مراحل باید فایل ISO را به عنوان یک دیسک نوری در خروجی دستورات بالا داشته باشید .

6)به پوشه ی درایو مجازی که ایجاد کردید بروید :

# cd /mnt/disk
# ls -l

حال باید محتوایات فایل ISO را مشاهده کنید .

با استفاده از دستور cp میتوانید ، فایل های مدنظر را به مکانی که مایل هستید ، کپی کنید :

cp file1 file2 /home/vivek/Downloads

مراحل برای خروج یک درایو مجازی

با استفاده از دستور unmount میتوانید ، درایو مجازی که ایجاد کردید را خارج کنید :

$ sudo umount /mnt/disk/

و یا :

$ sudo umount /path/to/disk1.iso

با استفاده از دستور df و یا mount میتوانید از صحت خارج شدن درایو اطمینان حاصل کنید :

$ df -H
$ mount

مراحل ایجاد درایو مجازی فایل ISO با استفاده از برنامه گرافیکی در لینوکس

در صورتی که با محیط دستورات لینکوس آشنایی ندارید میتوانید از برنامه های گرافیکی برای این کار استفاده کنید .

یکی از رایج ترین برنامه ها در سیستم عامل لینوکس برنامه ی furiusisomount است .

مراحل نصب furiusisomount

با استفاده از دستور apt-get و یا apt میتوانید در توضیع های لینکوس ، این برنامه را نصب کنید :

$ sudo apt install furiusisomount

اجرای furiusisomount :

$ furiusisomount &

پنجره ی باز شده ای برنامه :

فایل ایزو در لینوکس

 

مبنع : cyberciti