نحوه ی استفاده از wget

GNU Wget (یا فقط Wget) برنامه ای رایگان برای دریافت محتویات از کارسازهای وب است . Wget بخشی از پروژهٔ گنو است. نام این نرم افزار از World Wide Web و get مشتق شده است که به کار اصلی این برنامه اشاره دارد. این برنامه از دانلود توسط پروتکل های HTTP، HTTPS و FTP که پروتکل‌ های متداول در شبکه‌های مبتنی بر TCP/IP هستند پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌های این نرم‌افزار دانلود بازگشتی (تودرتو)، تبدیل ابرپیوندها برای مشاهدهٔ آفلاین پرونده‌های HTML، پشتیبانی از کارساز پراکسی و خیلی امکانات دیگر است.

 

نحوه ی استفاده

1. برای دانلود یک فایل ، از فرمت wget <url> استفاده کنید :

wget http://speedtest.newark.linode.com/100MB-newark.bin

بعد از شروع دانلود ، یک نوار نشان دهنده ی وضعیت دانلود نمایان خواهد شد :

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘100MB-newark.bin’

100%[======================================>] 104,857,600 202MB/s  in 0.5s

2017-06-23 13:13:19 (202 MB/s) - ‘100MB-newark.bin’ saved [104857600/104857600]

2. برای دانلود فایل با نام انتخابی شما از گزینه ی -O استفاده کنید :

wget -O Newark http://speedtest.newark.linode.com/100MB-newark.bin

بعد از اتمام دانلود ، پیامی شبیه به پیام زیر دریافت خواهید کرد :

2017-06-23 13:24:21 (48.4 MB/s) - ‘newark’ saved [104857600/104857600]

همچنین میتوانید با استفاده از گزینه ی -o ، گزارش دانلود را هم داشته باشید :

wget -o newarkTest http://speedtest.newark.linode.com/100MB-newark.bin

Wget در مسیری که هستید ، یک فایل با نام انتخابی شما ایجاد میکند و گزارش دانلود را در آن مینویسد .

محتوای فایل شبیه به مقدار زیر خواهد بود :

02350K .......... .......... .......... .......... ..........100% 457M 0s
102400K                            100% 0.00 =0.6s

2017-06-23 13:31:54 (179 MB/s) - ‘100MB-newark.bin.2’ saved [104857600/104857600]

3. اگر شما قصد دانلود فایل با حجم بالا را دارید ، wget به شما پیشنهاد میکند تا از گزینه ی -b استفاده کنید .

با استفاده از این گزینه ، عملیات دانلود در پشت سر (background) انجام خواهد شد :

wget -b http://speedtest.newark.linode.com/100MB-newark.bin
Continuing in background, pid 8764.
Output will be written to ‘wget-log’.

همچنین با استفاده از گزینه ی -c میتوانید ادامه ی دانلود یک فایل تمام نشده را ادامه دهید :

wget -c http://speedtest.newark.linode.com/100MB-newark.bin

 

منبع : linode