EPEL  چیست؟

EPEL (بسته‌های نرم افزاری اضافی برای توزیع‌های Linux) یک پروژه منبع باز و رایگان مخزن، ساخته شده توسط تیم فدورا است که بسته‌های نرم افزاری بسیار با کیفیت را که در سیستم عامل لینوکس وجود ندارد، برای انواع توزیع‌های لینوکس از جمله RHEL، CentOS و لینوکس فراهم کرده است.
پروژه EPEL جزئی از RHEL/CentOS نیست؛ اما برای اکثر توزیع‌های لینوکس طراحی شده است و تعداد زیادی بسته‌های منبع باز مانند ابزارهای شبکه، ابزارهای sysadmin، برنامه نویسی، نظارت و غیره ارائه می‌نماید. بیشتر بسته‌های EPEL توسط مخزن فدورا نگهداری می‌شوند.

در این مقاله، نحوه نصب و فعال سازی مخزن EPEL را در نسخه‌های CentOS 8.x، CentOS 7.x و CentOS 6.x برای نصب بسته‌های نرم افزاری منبع باز استاندارد با استفاده از مدیر بسته YUM و DNF آموزش می‌دهیم.

 

چرا از مخزن EPEL استفاده می‌کنیم؟

    • بسته‌های منبع باز بسیاری را برای نصب از طریق Yum و DNF فراهم می‌کند.
    • مخزن epel کاملا منبع باز و رایگان است.
    • شامل هیچ گونه بسته‌های اصلی تکراری و هیچ گونه مشکلات ناسازگاری نمی‌باشد.
    • تمام بسته‌های EPEL توسط مخزن Fedora نگهداری می‌شوند.

نحوه نصب مخازن EPEL بر روی سرور CentOS

برای نصب مخزن EPEL در هر نسخه CentOS، ابتدا باید به عنوان کاربر root وارد سرور CentOS خود شوید و دستورات را مطابق با شرح زیر براساس نسخه CentOS خود اجرا نمایید:

yum search epel-release
yum info epel-release
yum install epel-release

نصب مخزن EPEL روی CentOS 7.x

yum search epel-release
yum info epel-release
yum install epel-release

نصب مخزن EPEL روی CentOS 6.x

yum search epel-release
yum info epel-release
yum install epel-release

 

نحوه تایید مخزن EPEL

اکنون بسته‌های نرم افزاری را به روز کنید و با استفاده از دستورات زیر، نصب مخزن EPEL را تأیید نمایید.

yum update
rpm -qa | grep epelهمچنین با لیست کردن تمام مخازن فعال با استفاده از دستور زیر می‌توانید، تأیید کنید که مخزن EPEL روی سیستم فعال شده است.

yum repolist

 

برای لیست کردن بسته‌های نرم افزاری که مخزن EPEL را تشکیل می‌دهند، دستور را اجرا کنید:

yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available

و یا:

dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available

از طرف دیگر، شما می‌توانید از دستور grep به صورت زیر برای جستجوی نام‌های بسته‌ها بصورت جداگانه استفاده کنید.

yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | grep 'htop'

و یا:

dnf --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | grep 'monitorix'

 

چگونه می‌توان از مخزن EPEL برای نصب بسته‌ها استفاده کرد؟

پس از نصب موفقیت آمیز مخزن EPEL، می‌توانید بسته مورد نظر را با استفاده از دستور زیر نصب کنید.

yum --enablerepo="epel" install <package_name>

و یا:

dnf --enablerepo="epel" install <package_name>

توجه فرمایید عبارت " <package_name> " نام بسته مورد نظر شما می‌باشد.

 

به عنوان مثال، برای جستجوی و نصب بسته ای به نام htop (به صورت نیمه گرافیکی پروسه‌های در حال اجرای لینوکس را نمایش می‌دهد)، دستور زیر را اجرا کنید.

yum --enablerepo=epel info htop


اکنون، برای نصب بسته htop، دستور زیر باید اجرا شود.

yum --enablerepo=epel install htop

توجه: فایل تنظیمات EPEL در مسیر /etc/yum.repos.d/epel.repo قرار دارد.

 

منبع:

tecmint.com