Centos

نصب این کتابخانه برای PHP واقعا ساده است!شما میتوانید با وارد کردن چند دستور ساده از طریق ssh به راحتی این کتابخانه را نصب کنید.

اما فراموش نکنید که قبل از این دستورات حتما مطمئن باشید که "EPEL repo" را قبلا نصب کردید!اگر تا کنون نصب نکردید با رفتن به صفحه http://fedoraproject.org/wiki/About_EPEL راهنمای نصبش را پیدا کنید.

 

خب ما برای شروع ابتدا پیش نیاز هارو نصب میکنیم:

yum install gcc php-devel php-pear libssh2 libssh2-devel

و با نصب زیر عملا نصب رو انجام میدیم:

pecl install -f ssh2

بعد از اجرا کردن این دستور باید یک جایی مثل اینجا متوقف بشه:

..
........done: 22,740 bytes
5 source files, building
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version:         20041225
Zend Module Api No:      20060613
Zend Extension Api No:   220060519
libssh2 prefix? [autodetect] :

شما با زدن Enter این خط رو رد کنید تا مقادیر بصورت پیشفرض بمونند.

در آخر اگر از وب سرور  Apache استفاده میکنید باید اونو ریستارت کنید:

etc/init.d/httpd restart/

و اگر میخواید از درستی همه کارا مطمئن بشید با اجرا این دستور باید متن ssh2 رو ببینید:

php -m | grep ssh2