sudo، امتیازات ویژه‌ای را برای هر کاربر یا گروه فراهم می‌کند. برخی از دستورات در لینوکس، تنها توسط کاربر root قابل دسترسی هستند. به‌عنوان‌مثال، دستور برای راه‌اندازی مجدد سرور.

اگرچه هیچ کس غیر از کاربر root قادر به راه‌اندازی مجدد سیستم لینوکس نیست؛ اما ممکن است شما بخواهید این امتیاز را به اعضای تیم خود نیز ارائه دهید؛ بطوریکه بتوانند در صورت عدم حضور شما، سیستم را مجدداً راه‌اندازی کنند. در این صورت، شما می‌توانید امتیازات sudo را به حساب کاربری آن‌ها اختصاص دهید.

 

در این آموزش، نحوه پیکربندی حساب sudo بدون رمز عبور در لینوکس ارائه شده است. پس از اتمام این آموزش می‌توانید با یک حساب کاربری و بدون وارد کردن رمز عبور، دستورات super (که مخصوص کاربر root است) را اجرا نمایید.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: افزایش زمان نشست دستور SUDO

 

بدین منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

فایل sudoers را با استفاده از دستور visudo ویرایش نمایید؛ یا از دستور زیر استفاده کنید.

$ sudo nano /etc/sudoers

خط زیر را برای حساب کاربری مورد نظر خود با گزینه NOPASSWD به روز نمایید:

username  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

username را با حساب کاربری مورد نظر خود تغییر داده و فایل را ذخیره کنید.

آنچه مد نظرتان بود انجام شد. اکنون برای آزمایش، یک دستور مخصوص root را با sudo اجرا نمایید. ساختار دستور، مانند زیر خواهد بود:

$ sudo your_command_here

تصویر زیر، مربوط به اجرای دستور مخصوص root توسط یک حساب کاربری، قبل و بعد از فعال کردن امتیازات sudo بدون رمز عبور می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌کنید، کاربر قبل از انجام این کار باید رمز عبور خود را ارائه دهد؛ اما پس از اعمال تغییرات بالا، کاربر می‌تواند سرویس apache را با sudo و بدون وارد کردن رمز عبور مجدداً راه‌اندازی کند.

 

 

منبع:

tecadmin