اگر شما پروژه‌ای دارید که نیاز دارید این پروژه در بیش از یک مخزن گیت نگهداری شود، چگونه می‌توان آدرس مخازن دیگر را به پروژه اضافه کرد؟

در این آموزش قصد داریم نحوه Push کردن در بیش از یک مخزن گیت (مثلا: گیت هاب، گیت لب) را آموزش دهیم.

 

 

در صورتی که نمیدانید گیت چیست، می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید: گیت برای مبتدیان

 

ابتدا به پوشه‌ای که پروژه شما در آن قرار دارد وارد شوید؛ با اجرای دستور زیر می‌توانید متوجه شوید در حال حاضر پروژه شما به چه مخزنی(مخزن‌هایی) متصل است:

git remote -v

خروجی دستور فوق مشابه متن زیر می‌باشد:

origin	https://git.jeyserver.com/jalno/base.git (fetch)
origin	https://git.jeyserver.com/jalno/base.git (push)

با توجه به خروجی فوق، متوجه می‌شویم در حال حاضر پروژه ما فقط در یک مخزن push می‌شود.

حال میخواهیم یک مخزن دیگر برای push کردن پروژه اضافه کنیم.

اضافه کردن آدرس مخزن جدید برای Push کردن:

با قرار دادن آدرس مخزن دوم به جای ANOTHER_GIT_REPO و اجرای دستور می‌توانید مخزن دوم را برای push کردن به پروژه خود اضافه کنید.

git remote set-url --add --push origin ANOTHER_GIT_REPO

به عنوان مثال دستور شما مشابه دستور زیر خواهد بود:

git remote set-url --add --push origin https://github.com/Hosni/jalno.git

مخزن جدید به لیست مخزن‌های پروژه اضافه شد. برای اطمینان، مجددا دستور زیر را اجرا کنید:

git remote -v

خروجی دستور:

origin	https://git.jeyserver.com/jalno/base.git (fetch)
origin	https://git.jeyserver.com/jalno/base.git (push)
origin	https://github.com/hosni/jalno.git (push)

با توجه به خروجی دستور، مطمئن شدیم مخزن جدید به پروژه اضافه شد.

تبریک، حال هر بار که پروژه خود را push کنید، پروژه به هر دو مخزن push خواهد شد.

 

منابع: این و این