این مقاله به شما کمک می‌کند، پسورد فراموش شده RouterOS را با استفاده از فایل پشتیبان رمز نشده بازیابی نمایید. در این آموزش، از یک ابزار مبتنی بر پایتون به نام RouterOS-Backup-Tools (نوشته شده توسط Lorenzo Santina (BigNerd95)) استفاده شده است.

 

مراحل ارائه شده در اینجا برای ویندوز و لینوکس به‌طور جداگانه شرح داده شده است.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: روند پشتیبان گیری و بازیابی MikroTik (میکروتیک)

 

بازیابی پسورد MikroTik ویندوز

قبل از اجرای مراحل زیر، اطمینان حاصل کنید که Python3  و git برروی ویندوز شما نصب است.

ابتدا یک کنسول git bash باز کرده و یک دایرکتوری جدید ایجاد نمایید.

mkdir rostest
cd rostest

 

سپس از RouterOS-Backup-Tools repo کلون بگیرید.

git clone https://github.com/BigNerd95/RouterOS-Backup-Tools.git

یک virtualenv ایجاد کرده و کتابخانه وابسته را نصب نمایید.

virtualenv ./venv
./venv/Scripts/activate.bat
pip install pycryptodome

اکنون می‌توانید فایل backup. خود را استخراج کرده و پسوردها را رمزگشایی کنید. قبل از این کار، فایل پشتیبان خود را در پوشه rostest کپی نمایید.

python RouterOS-Backup-Tools/ROSbackup.py unpack myrouter.backup -d myrouter

python RouterOS-Backup-Tools/extract_user.py myrouter/user.dat
************** Output ***************
User: admin
Pass:

User: admin
Pass:

User: admin
Pass: mysecretpassword

*************************************

 

بازیابی پسورد MikroTik لینوکس

قبل از اجرای مراحل زیر، اطمینان حاصل کنید که Python3 در سیستم شما نصب شده است.

python3 -V

ابتدا یک پوشه جدید ایجاد کرده و از RouterOS-Backup-Tools repo کلون بگیرید.

mkdir rostest
cd rostest
git clone https://github.com/BigNerd95/RouterOS-Backup-Tools.git

سپس یک virtualenv ایجاد کرده و کتابخانه مورد نیاز را نصب نمایید.

virtualenv ./venv
source ./venv/Scripts/activate
pip install pycryptodome

 

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: روند پشتیبان گیری و بازیابی MikroTik

 

اکنون می‌توانید، فایل backup. خود را استخراج کرده و پسوردهای خود را رمزگشایی نمایید. قبل از این کار، فایل پشتیبان خود را در پوشه rsotest کپی کنید.

python RouterOS-Backup-Tools/ROSbackup.py unpack myrouter.backup -d myrouter

python RouterOS-Backup-Tools/extract_user.py myrouter/user.dat
************** Output ***************
User: admin
Pass:

User: admin
Pass:

User: admin
Pass: mysecretpassword

*************************************

 

 

منبع:

jcutrer