همانطور که می‌دانید، دستور Netstat (خلاصه network statistics) ابزاری برای خط فرمان است که می‌تواند، به منظور بررسی پیکربندی و فعالیت شبکه استفاده شود. در ابتدای نصب، دستور netcat در نسخه‌های 7و 8 سیستم RHEL  و  CentOS موجود نیست. در این آموزش، چگونگی راه‌اندازی فرمان netstat در این سیستم‌ها شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب