به طور پیشفرض، هر دستوری که شما در ترمینال Bash اجرا می‌کنید، در تاریخچه اجرا دستورات ذخیره می‌گردد؛ شما می‌توانید این تاریخچه را با اجرای دستور "history" مشاهده کنید. اما اگر شما بخواهید که زمان دقیق اجرا این دستورات نیز در این تاریخچه نمایش داده شوند باید چکار کنید؟ در این آموزش می‌خواهیم نحوه نمایش زمان دقیق اجرای دستورات در تاریخچه را مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه‌ی مطلب