به طور پیشفرض، هر دستوری که شما در ترمینال Bash اجرا می‌کنید، در تاریخچه اجرا دستورات ذخیره می‌گردد؛ شما می‌توانید این تاریخچه را با اجرای دستور "history" مشاهده کنید. اما اگر شما بخواهید که زمان دقیق اجرا این دستورات نیز در این تاریخچه نمایش داده شوند باید چکار کنید؟ در این آموزش می‌خواهیم نحوه نمایش زمان دقیق اجرای دستورات در تاریخچه را مورد بررسی قرار دهیم.

 

دستور زیر تارخچه اجرای دستورات را نمایش می‌دهد:

history

خروجی این دستور در سیستم من به شکل زیر می‌باشد:

می‌بینید که در این خروجی، فقط دستورات اجرا شده موجود می‌باشند و خبری از زمان اجرای این دستورات وجود ندارد! برای اضافه کردن زمان اجرا دستورات به تاریخچه، باید فایل تنظیمات Bash را کمی تغییر دهیم؛ دستور زیر را اجرا کنید:

nano ~/.bashrc

(ما برای کار با فایل‌ها، از ویرایشگر "nano" استفاده می‌کنیم؛ اگر نمی‌دانید "nano" چیست و یا چگونه می‌توان آن را نصب کرد، این مقاله برای شماست: نصب nano در لینوکس )

سپس خطوط زیر را به این فایل اضافه کنید:

#Save date and time in history
export HISTTIMEFORMAT='%F %T '

%F زمان را به صورت «روز ماه سال» نشان می‌دهد.

%T زمان را به صورت «ساعت دقیقه ثانیه» نشان می‌دهد.

سپس کلیدهای CTRL + O را فشار داده و Y را وارد کنید تا فایل شما ذخیره گردد و با فشردن کلیدهای CTRL + X از محیط nano خارج شوید.

بعد از اینکه تغییر بالا را در فایل تنطیمات Bash انجام دادید، باید دستور زیر را اجرا کنید تا تغییرات شما اعمال گردد:

source ~/.bashrc

حال تغییرات شما اعمال شده است و شما می‌توانید نتیجه این تغییرات را با اجرای دستور زیر مشاهده کنید:

history

اکنون خروجی این دستور به شکل زیر می‌باشد: