آیا شما نیز تا به حال پس از کلون گرفتن از سیستم CentOS 6 در Oracle VirtualBox، کارت شبکه سیستم‌تان ناپدید شده است؟ اگر دقت کرده باشید در این شرایط دیگر قادر نخواهید بود، به آن سیستم SSH بزنید.

ادامه‌ی مطلب