آیا شما نیز تا به حال پس از کلون گرفتن از سیستم CentOS 6 در Oracle VirtualBox، کارت شبکه سیستم‌تان ناپدید شده است؟ اگر دقت کرده باشید در این شرایط دیگر قادر نخواهید بود، به آن سیستم SSH بزنید.

 

همچنین اگر بخواهید، با استفاده از دستور زیر آدرس IP خود را مشاهده نمایید،

# ifconfig

خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

 lo Link encap:Local Loopback 
 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:0 
 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

همانطور که مشاهده می‌کنید، در خروجی، جزئیات پیکربندی eth0 نشان داده نمی‌شود. بلکه تنها جزئیات رابط loopback را نمایش می‌دهد.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: پیدا کردن اطلاعات شبکه در سیستم عامل ابونتو

 

در این حالت، اگر حتی با استفاده از دستور زیر سیستم را مجدداً راه‌اندازی نمایید،

# service network restart

با خطای زیر رو به رو خواهید شد.

Bringing up interface eth0: Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization

 

حتی اگر به فایل پیکربندی شبکه نیز نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که همه چیز درست است.

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

بدین صورت که:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
DEVICE=eth0
GATEWAY=192.168.1.1
HWADDR=08:00:27:DC:33:3F
IPADDR=192.168.1.150
NETMASK=255.255.255.0
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no

 

و حتی اگر تلاش کنید، با استفاده از دستور زیر، کارت شبکه را راه اندازید:

# ifup eth0

باز هم با خطای زیر را رو‌به‌رو می‌شوید.

Device eth0 does not seem to be present, delaying initialisation

 

شاید فکر کنید که با اضافه کردن و پیکربندی نمودن یک کارت رابط شبکه مجازی و راه‌اندازی مجدد سیستم، مشکل را بتوانید حل کنید. اما اگر امتحان نمایید، مشاهده خواهید کرد که مشکل رفع نشده و مرتباً با همان خطا رو‌به‌رو می‌شوید.

 

شاید باورتان نشود، اما دلیل این خطای آزاردهنده، اشتباه بودن آدرس MAC است. بدین معنی که پس از کلون گرفتن، سیستم CentOS همچنان از آدرس MAC دستگاه قدیمی در تنظیمات ماشین مجازی استفاده می‌کند.

اگر تا به حال با این مشکل رو‌به‌رو شده‌اید، می‌توانید آن را با استفاده از یکی از دو روش‌های زیر رفع نمایید.

 

روش 1:

برای رفع این مشکل، کافیست فایل etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules/ را حذف کرده و سیستم خود را مجدداً راه‌اندازی نمایید.

# rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

اکنون، کارت شبکه را بصورت فعال مشاهده خواهید کرد.

 

روش 2:

اگر مشکل همچنان حل نشده است، فایل پیکربندی eth0 را با استفاده از دستور زیر باز کنید:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

HWADDR یا همان شناسه MAC را یادداشت نمایید.

[...]
HWADDR=08:00:27:DC:33:3F
[...]


فایل را بسته و سیستم را خاموش کنید. سپس به بخش Settings-> Network-> Adapter 1-> Advanced از نوار منوی VirtualBox بروید.
شناسه MAC قدیمی را جایگزین کرده و با یک شناسه جدید به روز نمایید.

 

بعد از تغییر آدرس MAC، روی OK کلیک کنید تا ذخیره شود و سپس سیستم خود را روشن نمایید.

اکنون، با استفاده از دستور زیر بررسی کنید که آیا کارت شبکه فعال است:

# ifconfig

 

 

 

منبع:

ostechnix