SSH پروتکلی است که از طریق آن می‌توان به صورت امن به یک کامپیوتر دیگر متصل شد و بر روی آن دستورات مورد نظر را اجرا کرد. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی آخرین ورودها به سیستم از طریق این SSH بپردازیم.
 

 

برای گزارش‌گیری از آخرین ورودها به سیستم، از دستور "last" استفاده می‌کنیم؛ این دستور توانایی این را دارد که اطلاعاتی همانند آخرین کاربری که به سیستم وارد شده است، اطلاعات آخرین ورود هر کاربر به سیستم و ... را به ما گزارش بدهد.

‍۱. از طریق SSH به سرور خود متصل شوید:

اگر نمیدانید SSH چیست، این مقاله برای شماست: نحوه اتصال به SSH

۲. از دستور "last" استفاده کنید:

برای به دست آوردن اطلاعات ورود کاربر "root" دستور زیر را اجرا می‌کنیم:

last root -i

کاربر وارد شده (در اینجا "root")، سایعت ورود خروجی این دستور به شکل زیر خواهد بود:


برای نمایش تعداد خاصی از آخرین ورودها به سیستم، از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

last -5

دستور بالا ۵ ورود آخر به سیستم را نشان می‌دهد.

برای بدست آوردن آخرین ورود از همه کاربرهای سیستم، از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

lastlog

خروجی این دستور به صورت زیر می‌باشد: