SSH پروتکلی است که از طریق آن می‌توان به صورت امن به یک کامپیوتر دیگر متصل شد و بر روی آن دستورات مورد نظر را اجرا کرد. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی آخرین ورودها به سیستم از طریق این SSH بپردازیم.
 

ادامه‌ی مطلب