در این مقاله، به چندین روش برای محدود سازی و مسدود کردن دسترسی SSH به یک دستگاه MikroTik RouterOS اشاره شده است.

ادامه‌ی مطلب