همانطور که می‌دانید، وقتی برای اولین بار به یک شبکه بی‌سیم متصل می‌شوید، رمز عبور شبکه در دستگاه شما ذخیره می‌شود. بنابراین نیازی نیست که همواره رمز عبور شبکه بی‌سیم خود را وارد کنید؛ چراکه در زمان‌های بعدی، شبکه‌های WiFi موجود به طور خودکار متصل می‌شوند.

ادامه‌ی مطلب