در همه سیستم‌های گنو/لینوکسی پوشه‌ای به نام tmp وجود دارد که فایل‌هایی که به صورت موقت در سیستم استفاده می‌شوند و بعدا نیازی به آنها نیست، در این پوشه ذخیره می‌شوند. این پوشه در سیستم لینوکس فضای محدودی دارد. معمولاً، محدود بودن اندازه پوشه موقتی مشکلی پیش نمی‌آورد، زیرا در هر راه‌اندازی مجدد پاک می‌شود. اما، اگر در هنگام کار کردن با سیستم لینوکس دیر به دیر آن را ریبوت می‌کنید، آن پوشه می‌تواند پر شده و باعث مشکلات متعددی گردد؛ به همین دلیل در اینجا ما چندین روش را برای پاک کردن پوشه موقتی ارائه می‌نماییم.

ادامه‌ی مطلب