sudo، امتیازات ویژه‌ای را برای هر کاربر یا گروه فراهم می‌کند. برخی از دستورات در لینوکس، تنها توسط کاربر root قابل دسترسی هستند. به‌عنوان‌مثال، دستور برای راه‌اندازی مجدد سرور.

اگرچه هیچ کس غیر از کاربر root قادر به راه‌اندازی مجدد سیستم لینوکس نیست؛ اما ممکن است شما بخواهید این امتیاز را به اعضای تیم خود نیز ارائه دهید؛ بطوریکه بتوانند در صورت عدم حضور شما، سیستم را مجدداً راه‌اندازی کنند. در این صورت، شما می‌توانید امتیازات sudo را به حساب کاربری آن‌ها اختصاص دهید.

ادامه‌ی مطلب