در این مقاله قصد داریم نحوه یافتن تعداد فایل‌ها را در دایرکتوری فعلی و هر دایرکتوری دیگری و زیر مجموعه‌های آن را در یک سیستم گنو/لینوکسی مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار ما از دستور "find" استفاده می‌کنیم.

ادامه‌ی مطلب