در این مقاله قصد داریم نحوه یافتن تعداد فایل‌ها را در دایرکتوری فعلی و هر دایرکتوری دیگری و زیر مجموعه‌های آن را در یک سیستم گنو/لینوکسی مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار ما از دستور "find" استفاده می‌کنیم.

 

برای این کار ما از دستور "find" با سوییچ‌های زیر استفاده می‌کنیم:

"-type" این سوییچ مشخص می‌کند نوع فایل‌ها را برای جستجو مشخص می‌کند؛ "f" مشخص می‌کند که فایل‌های ما از نوع فایل عادی باشند.

"-print" آدرس فایل را در خروجی نمایش خواهد داد.

"-l" هر آدرس را در یک خط نمایش خواهد داد.

ظاهر کلی این دستور به شکل زیر است:

sudo find . -type f -print | wc -l

نکته: برای اینکه بتوانید تعداد تمام فایل‌ها را بدست آورید، باید از دستور "sudo" استفاده کنید؛ در غیر اینصورت با مشکل "Permission Denied" مواجه خواهید شد.

نکته: عبارت "." در دستور بالا، مشخص می‌کند این جستجو در دایرکتوری فعلی که در آن حضور دارید انجام شود؛ شما می‌توانید به جای "." در دستور بالا، آدرس دایرکتوری مورد نظر خود را وارد کنید.

منبع: این و عکس از این