گاهاً ممکن است برای ایجاد یک کاربر یا در هنگام بازیابی یک backup در دایرکت ادمین، با خطای xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented مواجه شوید. در این آموزش، نحوه رفع این خطا شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب