گاهاً ممکن است برای ایجاد یک کاربر یا در هنگام بازیابی یک backup در دایرکت ادمین، با خطای xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented مواجه شوید. در این آموزش، نحوه رفع این خطا شرح داده شده است.

 

هنگام ایجاد کاربر در دایرکت ادمین، اگر خطای xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented را مشاهده کنید، به این معنی است که دایرکت ادمین در حال تلاش برای سهمیه بندی فضای کاربر برای یک سیستم فایل XFS است.

 

برای حل این مشکل، ابتدا بررسی کنید که از کدام نوع سیستم فایل XFS یا EXT4 در پارتیشن استفاده می‌نمایید.

بدین منظور کافیست، دستور زیر را تایپ کنید:

mount | grep ' /home '

دستور بالا، برای پارتیشن home/ استفاده شده است؛ شما می‌توانید این دستور را بر حسب نیاز خود برای پارتیشن دیگری نیز استفاده نمایید.

 

اگر پس از اجرا این دستور، هیچ خروجی نمایش داده نشد، برای نام پارتیشن از / استفاده کنید.

خروجی این دستور ممکن است، مشابه یکی از موارد زیر باشد:

/dev/sda3 on /home type ext4 (rw,usrquota,grpquota)
/dev/mapper/centos-root on /home type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota)

که با فونت درشت به شما اطلاع می‌دهد، کدام سیستم فایل را اجرا می‌نمایید.

 

1. اگر از ext4 استفاده می‌کنید:

در این صورت، باید به دایرکت ادمین بگویید که از xfs استفاده نکند. بدین منظور به فایل زیر رفته:

usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

و خط زیر را به آن اضافه نمایید:

/use_xfs_quota=0

و در آخر، دایرکت ادمین را مجدداً راه اندازی کنید.

 

2. اگر از XFS استفاده می‌کنید:

این بدان معناست که سهمیه بندی‌های XFS هنوز به‌درستی تنظیم نشده‌اند. چگونگی پیکربندی آن را می‌توانید در مقاله "تنظیم سهمیه بندی برروی پارتیشن XFS" دنبال کنید.

 

 

 

منبع:

help.directadmin