Error with system Quotas

تنظیم سهمیه بندی بر روی پارتیشن XFS

 

سیستم فایل xfs با سیستم فایل‌های ext3/ext4 متفاوت است. بدین منعنی که بر خلاف سیستم فایل‌های ext3/ext4، سیستم فایل xfs برای استفاده در محیط‌هایی که با حجم زیادی فایل سر و کار دارند، بصورت ویژه طراحی شده است.

در این آموزش، نحوه تنظیم سهمیه بندی برروی پارتیشن "/" شرح داده شده است که / از یک سیستم فایل xfs استفاده می‌نماید (دقت کنید که home تنها یک دایرکتوری داخل / است).

ادامه‌ی مطلب

رفع خطای "xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented"

گاهاً ممکن است برای ایجاد یک کاربر یا در هنگام بازیابی یک backup در دایرکت ادمین، با خطای xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented مواجه شوید. در این آموزش، نحوه رفع این خطا شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب