ImageMagick، مجموعه‌ای از نرم افزا‌های منبع باز و رایگان تحت وب است که به کاربران اجازه می‌دهد، عکس‌های خود را به‌راحتی ایجاد کرده و یا ویرایش نمایند.

ادامه‌ی مطلب