Volume Docker به عنوان یک ابزار مفید پرکاربرد به منظور محافظت از داده‌ها (در برابر از بین رفتن) هنگام کار در container مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، Volume Dockerها جایگزین مناسبی نسبت به استفاده از لایه‌های اضافی برای محافظت از داده‌ها (که باعث افزایش اندازه Docker image می‌شوند) هستند.

در این آموزش، نحوه استفاده از Docker Volume به همراه مثال‌های عملی شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب