جالب است بدانید، تا 4 نسخه PHP در دایرکت ادمین پشتیبانی می‌شود. برای این کار، نیازی به استفاده از برنامه‌های اضافی، سفارشی سازی یا موارد دیگر نیست؛ بلکه کافیست نسخه‌های Directadmin و Custombuild را به آخرین نسخه بروزرسانی کرده و از ویژگی‌های جدید استفاده نمایید.

 

 

این ویژگی، از نسخه 1.55.1 به بعد در Directadmin قابل دسترس است. بنابراین، ابتدا اطمینان حاصل کنید که نسخه مناسب را دریافت کرده‌اید. دقت کنید که CustomBuild 2 نیز باید حداقل به نسخه 1994 به روز رسانی شده باشد.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: بهینه سازی PHP-FPM با هدف افزایش کارایی

 

فرآیند فعال سازی این قابلیت بسیار ساده است. بدین صورت که تنها کافیست خطوط زیر را در فایل تنظیمات Custombuild تغییر دهید:

php3_release=no
php3_mode=php-fpm
php4_release=no
php4_mode=php-fpm

شما می‌توانید آن‌ها را متناسب با نیازهای خود مستقیماً در options.conf یا با استفاده از اسکریپت ./build تنظیم کنید.

در زیر، جزئیات مقادیر احتمالی پشتیبانی شده آورده شده است:

php1_release: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3. Current value: 7.2. Default value: 7.2.
php1_mode: php-fpm, fastcgi, suphp, lsphp, mod_php. Current value: php-fpm. Default value: mod_php.
php2_release: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, no. Current value: 7.1. Default value: no.
php2_mode: php-fpm, fastcgi, suphp, lsphp. Current value: php-fpm. Default value: php-fpm.
php3_release: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, no. Current value: 5.6. Default value: no.
php3_mode: php-fpm, fastcgi, suphp, lsphp. Current value: php-fpm. Default value: php-fpm.
php4_release: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, no. Current value: 5.4. Default value: no.
php4_mode: php-fpm, fastcgi, suphp, lsphp. Current value: php-fpm. Default value: php-fpm.

 

نصب و راه‌اندازی

اکنون فرض کنید، می‌خواهیم PHP 5.6 را به عنوان سومین نسخه PHP و PHP 5.4 را به عنوان چهارمین نسخه PHP نصب نماییم. در این صورت هر دو نسخه به عنوان PHP-FPM استفاده خواهند شد.

بدین منظور با استفاده از دستور زیر، به پوشه custombuild رفته و فایل build آن را اجرا کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید تا نسخه سوم PHP بر روی PHP-FPM 5.6 تنظیم شود:

./build set php3_release 5.6
./build set php3_mode php-fpm

 

سپس به منظور تنظیم نسخه چهارم PHP بر روی PHP-FPM 5.4 کافیست دستور زیر را اجرا کنید:

./build set php4_release 5.4
./build set php4_mode php-fpm

و در انتها، تمام نسخه‌های PHP را بصورت زیر کامپایل نمایید:

./build php

 

اگر فرآیند کامپایل مانند زیر، با موفقیت انجام شود:

Restarting php-fpm72.
Restarting php-fpm71.
Restarting php-fpm56.
Restarting php-fpm54.

شما 4 نسخه PHP-FPM در حال اجرا مشاهده خواهید کرد:

# ps ax | grep php
29213 ?    Ss   0:00 php-fpm: master process (/usr/local/php72/etc/php-fpm.conf)
29224 ?    Ss   0:00 php-fpm: master process (/usr/local/php71/etc/php-fpm.conf)
29234 ?    Ss   0:00 php-fpm: master process (/usr/local/php56/etc/php-fpm.conf)
29244 ?    Ss   0:00 php-fpm: master process (/usr/local/php54/etc/php-fpm.conf)

گزینه‌ها را به درستی بررسی کنید.

PHP (default): 7.2 as php-fpm
PHP (additional): 7.1 as php-fpm
PHP (additional): 5.6 as php-fpm
PHP (additional): 5.4 as php-fpm

 

انتخابگر PHP

اکنون زمان آن است که در سطح کاربر، به Directadmin متصل شوید. انتخابگر PHP اکنون باید 4 نسخه PHP را به شما نشان دهد (مانند تصویر زیر):

 

 

 

منبع:

help.poralix