اولین کاری که برای بالا بردن سطح امنیت یک سرور انجام می‌شود، استفاده از یک فایروال است؛ فایروال ConfigServer Security & Firewall یکی از محبوب‌ترین فایروال‌های لینوکس است؛ در این مقاله به بررسی و معرفی پرکاربردترین دستورات این فایروال می‌پردازیم؛ با ما همراه باشید.

 

 

فعال کردن CSF:

csf -e


غیرفعال کردن CSF:

csf -x


اعمال قوانین تنظیم‌شده بر روی CSF:

csf -s


متوقف کردن قوانین تنظیم‌شده بر روی CSF:

csf -f


افزودن یک آی‌پی به لیست آی‌پی‌های مجاز (/etc/csf/csf.allow):

csf -a [IP.add.re.ss] [Optional_comment]

به جای عبارت [IP.add.re.ss]، آدرس آی مورد نظر برای اضافه شدن به لیست مجاز‌ها را وارد کنید.

به جای عبارت [Optional_comment] می‌توانید یک متن دلخواه وارد کنید؛ می‌توانید از این متن برای تشخیص این آی‌پی استفاده کنید.


افزودن یک آی‌پی به لیست آی‌پی‌های موقتی غیرمجاز(/var/lib/csf/csf.tempban):

csf -td [IP.add.re.ss] [ttl]

به جای عبارت [IP.add.re.ss]، آدرس آی مورد نظر برای اضافه شدن به لیست موقتی آی‌پی‌های غیرمجاز را وارد کنید.

به جای عبارت [ttl] مدت زمان محدود بودن این آی‌پی را به ثانیه وارد کنید.


افزودن یک آی‌پی به لیست آی‌پی‌های موقتی مجاز:

csf -ta [IP.add.re.ss] [ttl]

به جای عبارت [IP.add.re.ss]، آدرس آی مورد نظر برای اضافه شدن به لیست موقتی آی‌پی‌های مجاز را وارد کنید.

به جای عبارت [ttl] مدت زمان آزاد بودن این آی‌پی را به ثانیه وارد کنید.

 

حذف یک آی‌پی از لیست آی‌پی‌های موقتی مجاز یا غیرمجاز:

csf -tr [IP.add.re.ss]

به جای عبارت [IP.add.re.ss]، آدرس آی مورد نظر برای حذف شدن از لیست موقتی آی‌پی‌های مجاز و یا غیرمجاز را وارد کنید.

 

حذف همه آی‌پی‌هایی که در لیست موقتی وارد شده‌اند:

csf -tf

 

اضافه کردن یک آی‌پی به لیست آی‌پی‌های غیرمجاز(/etc/csf/csf.deny):

csf -d [IP.add.re.ss] [Optional_comment]

به جای عبارت [IP.add.re.ss]، آدرس آی مورد نظر برای اضافه شدن به لیست آی‌پی‌های غیرمجاز را وارد کنید.

به جای عبارت [Optional_comment] می‌توانید یک متن دلخواه وارد کنید؛ می‌توانید از این متن برای تشخیص این آی‌پی استفاده کنید.

 

حذف کردن یک آی‌پی از لیست آی‌پی‌های غیرمجاز:

csf -dr [IP.add.re.ss]

به جای عبارت [IP.add.re.ss]، آدرس آی‌پی مورد نظر برای حذف کردن از لیست آی‌پی‌های غیرمجاز را وارد کنید.

 

حذف تمام آی‌پی‌ها از لیست غیرمجاز:

csf -df

 

جستجوی یک آی‌پی در قوانین:

csf -g [IP.add.re.ss]

به جای عبارت [IP.add.re.ss]، آدرس آی‌پی مورد نظر را برای جستجو در تمامی قوانین وارد کنید.

 

نمایش لیست فعلی از آی‌پی‌های موقتی مجاز و غیرمجاز:

csf -t

 

منبع:

hostdime