احتمالاً تا به حال در لینوکس با موقعیتی روبه‌رو شده‌اید که در آن لازم باشد، حافظه swap را غیرفعال کنید. به‌عنوان‌مثال، زمانی که می‌خواهید اندازه Swap را تغییر دهید، شما باید قبل از انجام هرگونه تغییر در اندازه Swap، آن را غیرفعال نمایید.

چنانچه به دلایلی تصمیم گرفتید، حافظه swap را در لینوکس غیرفعال کنید، این آموزش مراحل اجرای آن را به شما نشان می‌دهد.

 

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: RAID (آرایه چندگانه دیسک‌های مستقل)

 

به‌طور کلی دو نوع فضای swap در لینوکس وجود دارد:

  • پارتیشن swap (یک پارتیشن اختصاصی)
  • فایل swap (یک فایل مخصوص root به عنوان swap)

یک سیستم می‌تواند یکی از انواع فضای swap یا هر دو نوع را داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از دستور زیر، swap فعال سیستم خود را بررسی کنید:

swapon --show

با این حال، اطلاعات قابل اطمینان‌تر را می‌توانید در فایل etc/fstab/ بیابید. این فایل، تمام فضاهای swap سیستم‌تان را (چه فعال و چه غیرفعال) نشان می‌دهد.

 

اکنون که می‌دانید چگونه می‌توانید فایل یا پارتیشن swap خود را بیابید، در ادامه نحوه غیرفعال کردن آن را شرح می‌دهیم.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: افزایش و کاهش LVM (مدیریت Logical Volume) در لینوکس

 

غیرفعال سازی swap در لینوکس

اگر می‌خواهید یک فایل یا پارتیشن swap خاصی را غیرفعال کنید، از دستور زیر استفاده نمایید:

sudo swapoff /dev/nvme0n1p2

راه ساده‌تر، غیرفعال کردن همه فضاهای swap فعال در سیستم‌تان است:

sudo swapoff -a

اکنون، اگر با استفاده از دستور swapon -show،  فضای swap فعال را بررسی کنید، دیگر هیچ swapای را مشاهده نخواهید کرد.

 

فعال سازی مجدد swap در لینوکس

اگر می‌خواهید فضای swap غیرفعالی را مجدداً فعال نمایید، می‌توانید از دستور swapon بصورت زیر استفاده کنید:

sudo swapon /dev/nvme0n1p2

یا می‌توانید با استفاده از دستور زیر، تمام فضاهای swap موجود را فعال نمایید:

sudo swapon -a

 

حذف فضای swap

اگر می‌خواهید پارتیشن یا فایل swapای را حذف کنید، ابتدا باید آن را غیرفعال نمایید. در بخش قبل، مراحل غیرفعال کردن آن شرح داده شد. در ادامه، مراحل حذف فضای swap ارائه می‌شود.

اگر فضای swapای که میخواهید حذف نمایید از نوع فایل swap باشد، حذف آن مشابه حذف هر فایل دیگر در لینوکس است.

sudo rm path_to_swap_file

ولی اگر فضای swapای که می‌خواهید حذف نمایید از نوع پارتیشن swap باشد، می‌توانید پارتیشن را با استفاده از دستور fdisk حذف کنید.

نکته مهم این است که شما باید بخش مربوط به فایل یا پارتیشن swap حذف شده را از فایل etc/fstab/ نیز حذف نمایید.

 

 

منبع:

linuxhandbook