یک Gateway، به‌عنوان ورودی یا یک درگاه بین دو شبکه عمل می‌کند. یک روتر، نمونه‌ای از Gateway است. تمام ترافیک‌های شما ابتدا به سمت روتر و سپس به سمت بقیه بخش‌های اینترنت می‌رود.

ممکن است در مواقعی نیاز باشد که آدرس IP روتر خود را بدانید. در حالت عادی، IP مربوط به Gateway همان آدرس IP روتر شماست.

 

ساده‌ترین روش برای نمایش آدرس IP متعلق به gateway در لینوکس، استفاده از دستور IP است.

بدین منظور، یک ترمینال باز کرده و دستور زیر را اجرا نمایید:

ip route

در این صورت باید خروجی زیر را مشاهده کنید:

default via 192.168.0.1 dev wlp58s0 proto dhcp metric 600
169.254.0.0/16 dev wlp58s0 scope link metric 1000
192.168.0.0/24 dev wlp58s0 proto kernel scope link src 192.168.0.106 metric 600

روی خطی که با عبارت defualt شروع می‌شود، متمرکز شوید. این خط IP پیش‌فرض Gateway را می‌دهد.

 

همچنین می‌توانید از دستور فوق به همراه دستور grep به صورت زیر استفاده نمایید:

ip route | grep default

در این صورت، تنها IP پیش‌فرض Gateway را به‌صورت زیر در خروجی ارائه می‌دهد:

default via 192.168.0.1 dev wlp1s0 proto dhcp metric 600

و همانطور که مشاهده می‌کنید، آدرس 192.168.0.1در سیستم ما، IP پیش‌فرض Gateway است.

 

 

روش‌های دیگر برای یافتن آدرس IP مربوط به gateway در لینوکس

دستور IP در لینوکس بیشتر نیازهای اولیه شبکه شما را تأمین می‌کند. اما، همانطور که می‌دانید، روش‌های مختلفی برای انجام یک کار خاص در لینوکس وجود دارد.

برای آگاهی از IP مربوط به Gateway، می‌توانید از سایر ابزارهای خط فرمان شبکه نیز استفاده نمایید. در این بخش می‌خواهیم آن‌ها را برای شما شرح دهیم.

 

یافتن Gateway در لینوکس با دستور route

برای نمایش جدول مسیریابی به‌همراه آدرس‌های IP می‌توانید از گزینه n- همراه دستور route استفاده کنید.

route -n

در این صورت خروجی باید مشابه زیر باشد:

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.0.1   0.0.0.0     UG  600  0    0 wlp58s0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 wlp58s0
192.168.0.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   600  0    0 wlp58s0

در خروجی بالا، پرچم‌های U و G را دقت کردید؟ U به معنی این است که مسیر به پایان رسیده است و G نشان می‌دهد که این یک Gateway است.

 

نمایش Gateway در لینوکس با دستور netstat

برای نمایش اطلاعات Gateway می‌توانید، از دستور netstat استفاده کرده و جدول مسیریابی را که شامل Gateway نیز هست نمایش دهید.

netstat -r -n

خروجی باید با آنچه در دستور route مشاهده کردید، یکسان باشد:

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
0.0.0.0     192.168.0.1   0.0.0.0     UG    0 0     0 wlp58s0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 wlp58s0
192.168.0.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U     0 0     0 wlp58s0

در این خروجی نیز می‌توانید به کمک پرچم G، سطر مربوط به Gateway تشخیص دهید.

 

 

منبع:

linuxhandbook