آیا تا به حال شده است که بخواهید پیکربندی RAID نرم افزار فعلی خود را در یک سرور مبتنی بر لینوکس که از RHEL/CentOS یا Debian/Ubuntu پشتیبانی می‌کند، بررسی نمایید؟

لینوکس از دستگاه‌های RAID مبتنی بر سخت افزار و نرم افزار پشتیبانی می‌کند. در این آموزش، نحوه بررسی دستگاه‌های RAID مبتنی بر نرم افزار ایجاد شده از دو یا چند دستگاه بلوک واقعی (درایوهای سخت / پارتیشن‌ها) نشان داده شده است.

 

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: RAID (آرایه چندگانه دیسک‌های مستقل)

 

بررسی پیکربندی RAID فعلی در لینوکس

RAID، مخفف Redundant Array of Independent Disks است. RAID، چیزی نیست جز یک دستگاه مجازی مجزا که از درایوهای دیسک یا پارتیشن‌ها ایجاد شده است. برخی از سطوح RAID شامل افزونگی است و بنابراین می‌تواند تا حدی از خرابی دستگاه جلوگیری نماید. لینوکس، از دستگاه‌های RAID زیر پشتیبانی می‌کند:

 • RAID0 یا striping
 • RAID1 یا mirroring
 • RAID4
 • RAID5
 • RAID6
 • RAID10
 • MULTIPATH
 • FAULTY
 • CONTAINER

 

بررسی پیکربندی RAID در لینوکس

proc/mdstat/، یک فایل ویژه است که اطلاعات اساسی در مورد تمام دستگاه‌های RAID فعلی را ذخیره می‌کند. به منظور دسترسی به آن کافیست دستور زیر را تایپ نمایید:

cat /etc/mdadm.conf

 یا

cat /proc/mdstat

 

از خروجی فوق، مشخص است که در اینجا یک دستگاه RAID 10 مجازی داریم که از 5 پارتیشن دیسک ساخته شده است. بخش‌های خروجی به شرح زیر است:

md125: نام فایل دستگاه RAID

active raid10: نوع RAID

sde3 [3] sdb3 [2] sdc3 [1] sdd3 [4] sda3 [0]: دستگاه RAID 10 به نام /dev/md125 از 5 پارتیشن (به عنوان "component device" نیز شناخته می‌شود) ساخته شده است.

[UUUUU]: وضعیت هر دستگاه از دیسک/پارتیشن عضو raid را نشان می‌دهد. "U" به این معنی است که دستگاه سالم و فعال (up/running) است. "_" به این معنی است که دستگاه خراب یا خاموش است.

 

مرور پیکربندی RAID در لینوکس

به منظور تعیین اینکه یک دستگاه خاص، یک RAID است یا یک component device، کافیست دستور زیر را اجرا کنید:

# mdadm --query /dev/DEVICE
# mdadm --query /dev/md125
# mdadm --query /dev/md12{5,6,7}

که خروجی آن به صورت زیر خواهد بود:

/dev/md125: 1157.85GiB raid10 5 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
/dev/md126: 4.98GiB raid10 5 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
/dev/md127: 1281.00MiB raid10 5 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.

با استفاده از دستور زیر می‌توانید، دستگاه RAID به نام /dev/ را با جزئیات بیشتر بررسی نمایید:

# mdadm --detail /dev/md125

 

در آخر، به منظور مشاهده اطلاعات مربوط به component device به نام /dev/sdd3، دستور زیر را اجرا کنید:

# mdadm --examine /dev/sdd3

خروجی دستور به صورت زیر خواهد بود:

/dev/sdd3:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x1
   Array UUID : 4afdd8e1:a827d278:b1613938:cdc0a6ef
      Name : localhost.localdomain:root
 Creation Time : Sun Jun 25 19:07:43 2017
   Raid Level : raid10
  Raid Devices : 5
 
 Avail Dev Size : 971276288 (463.14 GiB 497.29 GB)
   Array Size : 1214095360 (1157.85 GiB 1243.23 GB)
  Data Offset : 262144 sectors
  Super Offset : 8 sectors
  Unused Space : before=262056 sectors, after=0 sectors
     State : clean
  Device UUID : b6d9043e:fc1c8b6e:e82f970f:edf597e9
 
Internal Bitmap : 8 sectors from superblock
  Update Time : Sat Dec 15 00:44:25 2018
 Bad Block Log : 512 entries available at offset 72 sectors
    Checksum : 7c314cad - correct
     Events : 21001
 
     Layout : near=2
   Chunk Size : 512K
 
  Device Role : Active device 4
  Array State : AAAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)

 

 

 

منبع:

cyberciti