ubuntu 18.04

نصب وب سرور Apache

در قدم اول سیستم عامل را بروزرسانی کنید.

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

نصب و راه اندازی Apache با استفاده از دستورات ساده زیر انجام میگیرد.

sudo apt-get install apache2 -y
sudo systemctl start apache2.service
 

در مرورگر آدرس آی پی را وارد کنید.

http://SERVER_IP/

برای بدست آوردن آی پی آدرس در ترمینال دستور زیر را اجرا کنید.

hostname -I

اگر Apache بدون خطا نصب و راه اندازی شده باشد، صفحه ی پیشفرض Apache را مشاهده خواهید کرد.

نصب مدیریت پایگاه داده MySQL

نصب MariaDB ( یک شاخه از MySQL) با استفاده از دستور زیر انجام می شود.

sudo apt-get install mysql-server -y

و سپس دستور mysql_secure_installation را اجرا کنید.

sudo mysql_secure_installation

از شما درخواست یک گذر واژه و چند سوال پرسیده خواهد شد .

یک گذر واژه امن را وارد کنید و سپس برای انتخاب پیش فرض ها کلید ENTER را فشار دهید.

نصب مفسر PHP

ابتدا PHP را نصب کنید.

sudo apt-get install php -y

افزونه های رایج و مهم مانند gd,MySql و .. را نصب کنید.

sudo apt-get install php-{bcmath,bz2,intl,gd,mbstring,mysql,zip,fpm} -y

اجرای خودکار آپاچی و MySQL بعد از راه اندازی

ضروری است تا Apache و MySQL بعد از راه اندازی سرور به صورت خودکار راه اندازی شوند.

sudo systemctl enable apache2.service
sudo systemctl enable mysql.service

در آخر، آپاچی را مجدد اجرا کنید تا اجازه راه اندازی به PHP داده شود.

systemctl restart apache2.service

تبریک، شما با موفقیت یک پشته LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) را راه اندازی کردید.