تغییر پورت ssh در ESXi 5اگر شما مایل به غیر فعال کردن SSH در سرور خود نیستید ، با طی کردن مراحل زیر میتوانید پورت پیشفرض (22) را برای امنیت بیشتر تغییر دهید .

1) برای شروع باید یک فایل XML در مسیر VMFS volume ایجاد کنید . (/vmfs/volumes/) .

پوشه ی volume از طریق همه ی سرور ها قابل دسترسی است . میتوانید فایل را در آدرس /vmfs/volumes/datastore1/ssh ایجاد کنید .

 

محتوای فایل XML باید شبیه مقدار زیر باشد :

<ConfigRoot>
<service>
<id>SSH 2222</id>
<rule id = 0000>
<direction>inbound</direction>
<protocol>tcp</protocol>
<porttype>dst</porttype>
<port>2222</port>
</rule>
<enabled>true</enabled>
<required>false</required>
</service>
</ConfigRoot>

3) فایل ایجاد شده را در مسیر /etc/rc.local کپی کنید :

cp location of xml file /etc/vmware/firewall
esxcli network firewall refresh

در دستور بالا مقدار location of xml را باید با مسیر فایل که ایجاد کردید، جایگزین کنید .

تغییر پورت ssh در ESXi 5تنظیمات جدید firewall به صورت خودکار اجرا خواهند شد و هر زمان آن را دوباره راه اندازی (restart) کنید تنظیمات جدید نیز اجرا خواهند شد .

3) فایل /etc/services را در مسیر فایل xml که ایجاد کردید ، کپی کنید .

تغییر پورت ssh در EXXi-55) فایل services را ویرایش کنید و مقدار پورت را با مقدار دلخواه جایگزین کنید :

تغییر پورت ssh در EXXi-56) فایل هایی که ایجاد کردید را در مسیر تنظیمات firewall کپی و فایل /etc/rc.local را ویرایش کنید .

# Copy the new firewall rule from vmfs place holder to file system
cp /vmfs/volumes/datastore1/etc/ssh2222.xml  /etc/vmware/firewall/
#refresh firewall rules
esxcli network firewall refresh
# Copy the modified services file from vmfs place holder to file system
cp /vmfs/volumes/datastore1/ssh/services /etc/services
# Restart inetd to get the changes
kill -HUP cat /var/run/inetd.pid

سرور را با استفاده از دستور reboot ، مجددا راه اندازی نمایید .

 

منبع : vladan