howto-change-mail-server-IP-in-WHM-cPanel

زمان هایی آی پی میل سرور در لیست سیاه RBL (Real-time Blackhole List) قرار میگیرد که باعث میشود ، ایمیل های ارسالی با این آی پی ، ایمیل های هرز (spam) بحساب بیاید . با تغییر آی پی میل سرور ، میتوانید به راحتی این مشکل را حل کنید .

 

تغییر آی پی میل سرور در سی پنل

1. از طریق WHM وارد شوید ، در منوی کناری از قسمت Service Configuration ، گزینه‌ی Exim Configuration Editor را انتخاب کنید .

2. در صفحه ی جدید باز شده ، قسمت Domains and IPs را انتخاب و گزینه ی "Send outgoing mail from the ip that matches the domain name in /etc/mailips" را فعال کنید .

3. از طریق SSH و با کاربر اصلی (root) به سرور وارد شوید . فایل /etc/mailips را با یک ویرایشگر باز کنید .

nano /etc/mailips

محتوای فایل شبیه مقدار زیر خواهد بود :

*: 111.111.111.111

آی پی جدید را با مقدار 111.111.111.111 جایگزین و فایل را ذخیره کنید .

4. برای اعمال تغییرات جدید ، exim سرور را راه اندازی مجدد کنید :

/etc/init.d/exim restart

 

منبع : geekstermina