پیوند نمادین(به انگلیسی: Symbolic Link یا symlink یا soft link) فایل هایی ویژه هستند که قابلیت اشاره به فایل یا دایرکتوری دیگری را دارند.ما این فایل را در سیستم های ویندوزی به نام Shortcut هم میشناسیم!اما همیشه حذف این نوع فایل ها همراه با کمی ترس بوده که باعث شود فایل اصلی که به آن اشاره شده هم حذف شود.ما در این جا به شما دو دستور معرفی میکنیم که میتوانید با خیال راحت این کار را انجام دهید.

 

شما میتوانید با استفاده از یکی از دو دستور زیر اقدام به حذف پیوند های نمادین بکنید.

  • دستور rm که میتواند چند لینک را در یک دستور حذف کند.
  • دستور unlink که فقط یک لینک را حذف میکند.

حذف پیوند های  نمادین

ابتدا یک پیوند ایجاد میکنیم.

cd /tmp
ln -s /etc/resolv.conf dns
ls -l dns

و خروجی باید بصورت زیر باشد.

lrwxrwxrwx 1 vivek vivek 16 2009-08-16 04:28 dns -> /etc/resolv.conf

و حالا میخواهیم پیوند را حذف کنیم.

rm dns

یا میتوانیم از دستور زیر استفاده کنیم

unlink dns

منابع: fa.wikipedia.org و www.cyberciti.biz