Homebrew، محبوب‌ترین ابزار مدیریت بسته برای سیستم‌های macOS است. با استفاده از این ابزار خط فرمان می‌توانید به‌راحتی بسته‌های جدیدی را در سیستم macOS خود اضافه کنید.

این آموزش به شما کمک می‌کند تا با استفاده از دستورات ساده، Homebrew را روی سیستم خود نصب نمایید.

 

 

نصب Homebrew

برنامه ترمینال (Applications/Utilities/Terminal/) را روی سیستم خود راه‌اندازی کرده و سپس دستور زیر را روی آن اجرا نمایید.

$ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

در این مرحله، از شما رمز عبور درخواست می‌شود. کافی است رمز عبور مورد نظر خود را در جایی که برای تکمیل نصب Homebrew لازم است وارد کنید. این روند، مدتی طول خواهد کشید.

 

پس از اتمام نصب، دستور زیر را برای بررسی نسخه اجرا کنید.

$ brew --version

Homebrew 2.1.6
Homebrew/homebrew-core (git revision b2de; last commit 2019-06-19)

همچنین می‌توانید دستور زیر را برای اطمینان از صحت پیکربندی برنامه اجرا نمایید.

$ brew doctor

دستور فوق، دستورالعمل‌های مربوط به تصحیح هر مشکل را نشان می‌دهد.

 

بروزرسانی Homebrew

برای بروزرسانی Homebrew، دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید.

$ cd "$(brew --repo)" git fetch && git reset --hard origin/master && brew update

 

حذف Homebrew

برای حذف Homebrew، دستور زیر را در ترمینال اجرا نمایید.

$ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/uninstall)"

همچنین می‌توانید اسکریپت حذف را دانلود کرده و بصورت زیر اجرا نمایید تا بتوانید گزینه‌های دستور حذف را مشاهده کنید.

$ ./uninstall --help 

 

 

منبع:

tecadmin