بعضی اوقات ممکن است یک بسته یا اسکریپت خاصی از پایتون که می‌خواهید نصب کنید، در فهرست بسته‌های پایتون (PyPI) در دسترس نباشد و اگر هم آن بسته در PyPI موجود باشد، ممکن است ویژگی جدید آن بسته در دسترس نباشد. در این صورت، شما نمی‌توانید آن را با استفاده از ابزار مدیریت بسته Pip در لینوکس خود نصب نمایید.

 

در چنین مواردی می‌توانید، آن بسته‌ها را به‌راحتی و مستقیم از مخزن رسمی GitHub نصب کنید. در این مقاله، نحوه نصب بسته‌های پایتون از طریق GitHub در لینوکس و سایر توزیع‌های مشابه یونیکسی به‌طور مختصر شرح داده شده است.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: نصب pip در اوبونتو 18.04

 

قبل از دنبال کردن این آموزش، ابتدا مطمئن شوید که git و pip روی سیستم لینوکس شما نصب شده است. این دو ابزار، در مخزن‌های پیش فرض اکثر توزیع‌های لینوکس در دسترس هستند.

برای نصب git روی Arch Linux و دیگر سیستم‌های مشابه همچون Manjaro Linux، دستور زیر را اجرا کنید:

$ sudo pacman -S git

در دبیان و اوبونتو می‌توانید از دستور زیر استفاده نمایید:

$ sudo apt install git

برای Fedora ،CentOS و RHEL از دستور زیر استفاده کنید:

$ sudo dnf install git

در سیستم OpenSUSE، باید از دستور زیر استفاده نمایید:

$ sudo zypper install git

 

نصب بسته‌های پایتون از GitHub در لینوکس

Pip، نصب ابزارها از طریق Git ،Mercurial ،Subversion و Bazaar را پشتیبانی کرده و نوع VCS را با استفاده از پیشوندهای URL مانند: +git+، hg+،svn و +bzr تشخیص می‌دهد. Pip، در حال حاضر از کلون کردن برروی موارد زیر پشتیبانی می‌کند.

  • git
  • git+http
  • git+https
  • git+ssh
  • git+git
  • git+file

در اینجا، به‌منظور دسترسی به صفحات tldr از کلاینت پایتون “eg” استفاده شده است.

 

به منظور نصب بسته‌های پایتون از GitHub کافیست دستور زیر را اجرا نمایید:

$ pip install git+https://github.com/srsudar/eg.git

در این صورت خروجی به صورت زیر خواهد بود:

Collecting git+https://github.com/srsudar/eg.git
Cloning https://github.com/srsudar/eg.git to /tmp/pip-80a8bmyb-build
Installing collected packages: eg
Running setup.py install for eg ... done
Successfully installed eg-1.1.1

 

به‌منظور نام‌گذاری صریح پروژه می‌توانید، بخش <egg=<projectname را در انتهای دستور فوق درج کنید. بدین صورت pip می‌تواند metadata را بدون نیاز به اجرای اسکریپت setup.py، برای آن ردیابی نماید.

$ pip install git+https://github.com/srsudar/eg.git#egg=eg

شما همچنین می‌توانید هنگام نصب بسته‌ها از github، یک نام شاخه (branch)، یک چکیده تعهد (commit hash)، یک نام برچسب یا یک git ref ارسال کنید. به‌عنوان‌مثال، دستور زیر بسته پایتون را از شاخه branch نصب می‌کند.

$ pip install git+https://github.com/srsudar/eg.git@master#egg=eg

 

راه دیگر برای نصب بسته پایتون از GitHub، گرفتن کلون از مخزن Git است:

$ git clone https://github.com/srsudar/eg.git

در این صورت باید با استفاده از cd به دایرکتوری پروژه بروید:

$ cd eg

سپس دستور زیر را برای نصب آن اجرا کنید:

$ sudo python setup.py install

و یا اینکه از دستور زیر استفاده نمایید:

$ sudo pip install -e .

 

در صورتی که برروی سیستم لینوکس شما git نصب نشده است، بسته پایتون را با ذکر مسیر کامل فایل tarball آن، بصورت زیر نصب کنید.

$ pip install https://github.com/srsudar/eg/archive/v1.1.1.tar.gz

 

 

 

منبع:

ostechnix