آپ تایم سیستم عامل های لینوکسی

برای پیدا کردن مدت زمان روشن بودن (Up time) سیتسم عامل های لینوکس ، باید مراحل زیر را طی کنید .

 

وارد محیط دستورات (ترمینال) و یا از طریق SSH شوید .

 

1. دستور uptime را اجرا کنید :

uptime

خروجی دستور شبیه مقدار زیر خواهد بود :

21:54:11 up 13 days, 4:29, 1 user, load average: 0.21, 0.21, 0.12

در خروجی دستور مقدار هایی که مشاهده میکنید :

 • زمان و ساعت حال (21:54:11)
 • مدت زمان روشن بودن سیستم (up 13 days)
 • تعداد کاربر متصل در حال حاظر (1 user)
 • میزان لود سرور در 1 ، 5 و 15 دقیقه گذشته (0.21, 0.21, 0.12)

مشاهده مدت زمان روشن بودن سیستم در قالب روز، ساعت و دقیقه

uptime -p

خروجی دستور شبیه مقدار زیر خواهد بود :

up 3 days, 2 hours, 11 minutes

2. استفاده از دستور w که در خروجی اطلاعاتی شبیه به خروجی دستور قبل دارد :

w

خروجی دستور شبیه مقدار زیر خواهد بود :

21:56:06 up 13 days, 4:31, 1 user, load average: 0.03, 0.14, 0.09
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
root   pts/0  123.xxx.yy.zzz  21:54  0.00s 0.02s 0.00s vi

3. استفاده از دستور top که علاوه بر مدت زمان روشن بودن سیستم ، روند (Prosess) های در حال اجرا و استفاده هر کدام از منابع را نیز نشان میدهد :

top

خروجی دستور بالا شبیه به تصویر خواهد بود :

دستور top در لینوکس

 

منبع : cyberciti