هنگامی‌که Docker containerها ایجاد می‌شوند، سیستم به طور خودکار یک شماره شناسه منحصر به فرد (UUID) به هر container اختصاص می‌دهد تا از هرگونه تعارض نام‌گذاری جلوگیری کرده و خودکارسازی بدون دخالت انسان را بهبود بخشد.

در این مقاله، نحوه شناسایی آسان Docker containerها و نامگذاری یا تغییر نام آن‌ها در لینوکس شرح داده شده است.

 

به طور پیش فرض، docker از سه روش برای شناسایی یک container استفاده می‌کند:

  • شناسه طولانی UUID، به عنوان مثال:
“21fbb152a940a37e816a442e6b09022e26b78ccd5a8eb4fcf91efeb559425c8c”
  • شناسه کوتاه UUID، به عنوان مثال:
“21fbb152a940a37”
  • نام، به عنوان مثال:
discourse_app

توجه داشته باشید که اگر نامی مشخص نشده باشد، به طور پیش فرض، Docker daemon به containerها یک شناسه طولانی UUID اختصاص می‌دهد. بدین صورت یک رشته تصادفی به عنوان نام ایجاد می‌کند.

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: نحوه نمایش containerها درDocker

 

نحوه نام‌گذاری Docker Container

شما می‌توانید به صورت زیر با استفاده از پرچم --name نامی را برای docker container خود هنگام اجرای آن تعیین کنید. پرچم -d در دستور زیر به docker می‌گوید که یک container را در حالت detached در پس زمینه اجرا کرده و شناسه آن را چاپ نماید.

sudo docker run -d --name discourse_app local_discourse/app

 

به منظور مشاهده لیستی از همه docker containerها می‌توانید دستور زیر را اجرا کنید.

sudo docker ps


 

از این به بعد، هر دستوری که با یک container_id کار می‌کند، می‌تواند با نامی که شما تعیین کرده‌اید استفاده شود. به عنوان مثال:

sudo docker restart discourse_app
sudo docker stop discourse_app
sudo docker start discourse_app

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: اجرای Docker Container در پس زمینه (حالت Detached)

 

نحوه تغییر نام یک Docker Container

برای تغییر نام یک docker container، از دستور rename به صورت زیر استفاده نمایید، در مثال زیر، نام کانتینر discourse_app را به disc_app تغییر داده‌ایم.

sudo docker rename discourse_app disc_app

پس از تغییر نام container باید تأیید کنید که از اکنون از نام جدید استفاده کند.

sudo docker ps

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، صفحه man مربوط به docker-run را مشاهده نمایید.

man docker-run

 

 

 

منبع:

tecmint