این آموزش، بر روی کامنت کردن خطوط فایل‌های پیکربندی در لینوکس متمرکز شده است. اگرچه مثال‌های این آموزش مربوط به سیستم عامل Debian 10 است؛ ولیکن، برروی هر توزیع دیگر لینوکس نیز قابل اجرا است.

همانطور که می‌دانید، کامنت کردن خطوط منجر به غیرفعال شدن آن‌ها می‌شود. بنابراین، می‌توان از این ویژگی به منظور اضافه کردن خطوطی برای توصیف تغییرات اعمال شده برروی فایل و درک آن‌ها در مطالعات آینده استفاده نمود.

هر زمان که می‌خواهید یک خط را کامنت کنید، رایج ترین راه استفاده از کاراکتر # قبل از خطوط مورد نظر است. در این صورت، هر آنچه که بعد از # بیاید تا انتهای آن خط اجرا نخواهد شد.

 

در زیر دو مثال آورده شده است:

# This is a comment line

این دستور کل خط را غیرفعال می‌نماید.

This is a #comment line

ولیکن، این دستور تنها قسمت آخر خط را از بعد از کاراکتر # تا انتهای خط کامنت می‌کند.

در حالی که # رایج ترین کاراکتر برای کامنت کردن خطوط است؛ بااین حال، برخی از فایل‌ها وجود دارد که از یک ساختار دیگری برای این منظور استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فایل php.ini:

همان طور که مشاهده می‌کنید؛ در این فایل خطوط با استفاده از کاراکتر ; کامنت می‌شوند.

 

 

منبع:

vitux