سیستم‌عامل لینوکس همه چیز را به‌عنوان فایل در نظر می‌گیرد. بنابراین قبل از هر چیز، باید از دستور lsof (نمایش فایل‌های باز) برای شناسایی شناسه (PID) فرآیند در حال اجرا برروی هر پورت استفاده کنید. سپس با استفاده از PID و دستور kill می‌توانید فرآیند مورد نظر خود را قطع نمایید (اصطلاحاً بکُشید).

 

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: دستور Kill در لینوکس

 

قطع فرآیند برروی یک پورت

فرض کنید می‌خواهید، اجرای یک فرآیند درحال اجرا برروی پورت 3000 را قطع کنید.

$ sudo kill -9 $(sudo lsof -t -i:3000)

توضیح

در ابتدا، دستور "sudo lsof -t -i: 3000"، شناسه فرآیند (PID) در حال اجرا برروی پورت 3000 را برمی‌گرداند.

lsof -t -i:3000

6279

نتیجه اجرای این دستور نشان می‌دهد که PID فرآیند در حال اجرا برروی پورت 3000 برابر است با 7279. اکنون می‌توانید برای بستن فرآیند، از دستور kill استفاده نمایید.

$ sudo kill -9 6279

 

 

منبع:

tecadmin